Diensten

Advocaten in administratief recht, fiscaal recht, real estate en ondernemingsrecht

Dienstverlening

GD&A Advocaten ontwikkelt op gezette tijden dienstenpaketten op maat van uw bestuur of onderneming, welke aansluiten bij onze vakgebieden.

Naast de klassieke dienstverlening van een advocatenkantoor zoals gerechtelijke procedures en advisering, streeft GD&A Advocaten ernaar innovatieve en gestandaardiseerde diensten aan te bieden waarop u kan intekenen.

Een overzicht van onze dienstverlening vindt u in de kolom links.

news

21|06|2018 - Overheidsopdrachten - Geen prijsverantwoording vereist bij zogenaamde “verwaarloosbare posten”.

Ongeacht de plaatsingsprocedure dient een aanbestedende overheid elke offerte te onderwerpen aan een algemeen prijs- of kostenonderzoek om na te gaan of een inschrijver geen abnormale prijssetting hanteert. Daartoe kan de aanbestedende overheid de inschrijvers verzoeken om alle nodige informatie te verstrekken. Indien een eenheids- dan wel, totaalprijs schijnbaar abnormaal lijkt, dient de aanbestedende overheid de betrokken inschrijver nader te bevragen – maar steeds vereist?
Lees meer

15|06|2018 - GDPR en de stormvloed aan ‘verwerkersovereenkomsten’

Naast talloze (al dan niet terechte-) verzoeken om (hernieuwde-) toestemming met de verwerking van uw persoonsgegevens, ontvangt uw bestuur-/onderneming sinds de GDPR-datum van 25 mei 2018 wellicht ook diverse ‘verwerkersovereenkomsten’, die zij met een verwerker (bv. een ICT-onderhoudsfirma, een sociaal kantoor, …) of -als zijnde verwerker verplicht dient af te sluiten. Wij stellen echter vast dat er diverse verwerkersovereenkomsten circuleren, die noch de toepasselijke regelgeving (in bijzonder, artikel 28 GDPR-) noch uw rechten als verwerkingsverantwoordelijke geheel respecteren. Wij wijzen u graag op de 3 common mistakes :
Lees meer

13|06|2018 - GDPR - uw strafrechtelijke verantwoordelijkheid komt er effectief aan met het ontwerp van kaderwet!

Op 25 mei 2018 trad de General Data Protection Regulation ('GDPR') in werking, vanaf afgelopen maandag 11 juni 2018 ligt (eindelijk) het wetsontwerp klaar in kader van de tenuitvoerlegging van enkele 'open' bepalingen van de GDPR en de in de GDPR voorziene mogelijkheden voor elke lidstaat om te voorzien in afwijkende regelingen.
Lees meer