Diensten

Advocaten in administratief recht, fiscaal recht, real estate en ondernemingsrecht

Dienstverlening

GD&A Advocaten ontwikkelt op gezette tijden dienstenpaketten op maat van uw bestuur of onderneming, welke aansluiten bij onze vakgebieden.

Naast de klassieke dienstverlening van een advocatenkantoor zoals gerechtelijke procedures en advisering, streeft GD&A Advocaten ernaar innovatieve en gestandaardiseerde diensten aan te bieden waarop u kan intekenen.

Een overzicht van onze dienstverlening vindt u in de kolom links.

news

24|06|2019 - HvJ, 6 juni 2019: Hof van Justitie bevestigt het belang van de innige vertrouwensband tussen lokale besturen en hun advocaat.

Naar aanleiding van zijn arrest van 6 juni 2019 heeft het Hof van Justitie uitdrukkelijk voor recht gezegd dat de uitsluiting uit het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenreglementering van heel wat diensten geleverd door advocaten niet in strijd is met het Unierecht. Het Hof laat zich voor deze uitspraak inspireren door de absolute vereiste om in een rechtstaat een vrije keuze van raadsman te kunnen maken en wijst daarbij ook op het belang van de vertrouwensrelatie tussen advocaat en cliŽnt. Hier aan tornen zou volgens het Hof de rechten van verdediging al te driest beknotten. Op de 75ste verjaardag van D-day doet het Hof hiermee aldus een uitspraak die zich volledig inschrijft in de geest van deze commemoratie.
Lees meer

05|06|2019 - Verkoop van onroerend goed? Doe het meteen goed! Verscherpte regels naar aanleiding van het Decreet Lokaal Bestuur.

Lokale besturen zoals gemeenten, OCMWís en eredienstendiensten, maar ook provincies beschikken vaak over heel wat patrimonium. Doch kunnen zij niet zonder meer daden van beheer of beschikking stellen aangaande dat patrimonium. Ze zijn immers gebonden aan diverse regels, beginselen en procedures. Deze werden nog net voor de regeringswisseling aangescherpt.
Lees meer

03|06|2019 - Newsflash: De privacywaakhond deelt eerste boete uit... aan een burgemeester. De voorzitter van de geschillenkamer meldt daarbij: "Het is belangrijk te onthouden dat overheidsmandatarissen de wet moeten eerbiedigen."

De tijd van sit back and relax over GDPR is sedert deze week, 28 mei 2019, effectief verstreken (zie: http://www.gdena-advocaten.be/documents/news-items/20190426_newsflash-vanaf-heden-treedt-de-privacywaakhond-effectief-op--de-gba-meldt-de-tijd-van-sit-back-and-relax-over-gdpr-is-voorbij.xml?lang=nl). Zo legde de Belgische privacywaakhond op 28 mei 2019 een eerste administratieve boete op aan een burgemeester die de gegevens verkregen in zijn openbaar ambt hergebruikte voor persoonlijke doeleinden (cfr. zijn verkiezingscampagne). Het voorwerp van de klacht betrof de aanwending van e-mailadressen verkregen in het kader van een verkavelingsvergunning, voor de verzending van verkiezingspropaganda door de betreffende burgemeester. Concreet betrof het een e-mail van een architecte (met alle betrokkenen in copie) om een afspraak vast te leggen ter bespreking van een aanvraag tot verkavelingswijziging. De hierdoor verkregen e-mailadressen werden door de betreffende burgemeester navolgend gebruikt om verkiezingspropaganda te verzenden daags voor 14 oktober 2018.
Lees meer