Diensten

Advocaten in administratief recht, fiscaal recht, real estate en ondernemingsrecht

Dienstverlening

GD&A Advocaten ontwikkelt op gezette tijden dienstenpaketten op maat van uw bestuur of onderneming, welke aansluiten bij onze vakgebieden.

Naast de klassieke dienstverlening van een advocatenkantoor zoals gerechtelijke procedures en advisering, streeft GD&A Advocaten ernaar innovatieve en gestandaardiseerde diensten aan te bieden waarop u kan intekenen.

Een overzicht van onze dienstverlening vindt u in de kolom links.

news

12|02|2019 - De mogelijkheid tot vaststellen van afwijkingen bij de rechtspositieregeling van een welzijnsvereniging: Can you go your own way?

Bespreking van het arrest nr. 240.355 van 8 januari 2019 van de Raad van State In voormeld arrest moest de problematiek beslecht worden in hoeverre een welzijnsvereniging haar rechtspositieregeling kan laten afwijken van de rechtspositieregeling van het OCMW dat de gemeente bedient waar de zetel van de vereniging gevestigd is.
Lees meer

06|02|2019 -  Controle op welzijnsverenigingen: de moeder van de zekerheid?

Ten gevolge van de inwerkingtreding van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 op 1 januari 2019, rusten heel wat nieuwe verplichtingen inzake controle en toezicht op de lokale besturen. Een omzendbrief van 14 december 2018 zet de regels inzake het bestuurlijk toezicht en de bekendmakingsplicht voor lokale besturen nog eens op een rij.
Lees meer

05|02|2019 - Met pijl en boog de pensioenbom ontmantelen?

Bespreking van de Wet van 30 maart 2018 met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als niet-vastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het Gesolidariseerde pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen.
Lees meer