Diensten

Advocaten in administratief recht, fiscaal recht, real estate en ondernemingsrecht

Dienstverlening

GD&A Advocaten ontwikkelt op gezette tijden dienstenpaketten op maat van uw bestuur of onderneming, welke aansluiten bij onze vakgebieden.

Naast de klassieke dienstverlening van een advocatenkantoor zoals gerechtelijke procedures en advisering, streeft GD&A Advocaten ernaar innovatieve en gestandaardiseerde diensten aan te bieden waarop u kan intekenen.

Een overzicht van onze dienstverlening vindt u in de kolom links.

news

15|02|2018 - De kortste vastenperiode ooit. Het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) verrijst één dag na Aswoensdag.

Zoals aangekondigd door de Vlaamse Regering geraakte het DLB heelhuids door de “vertaalslag” tegen medio februari. Stipt op 15 februari 2018 zien de meer dan 600 artikelen het levenslicht in het Belgisch Staatsblad. Daar komen alvast de eerste directeurs. The king is dead, long live the king.
Lees meer

12|02|2018 - Een onderneming vervangen, die behoort tot een combinatie van ondernemingen, kan een mededingingsverstorende handeling uitmaken.

Middels een arrest van 14 september 2017 oordeelt Het Hof van Justitie dat de mogelijkheid die aan een combinatie van ondernemingen wordt verleend om een tot de combinatie behorende derde onderneming te vervangen die een op straffe van uitsluiting vereiste kwalificatie heeft verloren concurrentieverstorend is.
Lees meer

02|02|2018 - Beer, chocolates & corporate law ... Hoe de geplande hervorming van het vennootschapsrecht België op de kaart moet zetten

Nu het voorontwerp voor een nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen de laatste rechte lijn nadert, krijgen we stilaan zicht op de voornaamste hervormingen. Met onder meer een afschaffing van het minimumkapitaal en de invoering van aansprakelijkheidsgrenzen voor bestuurders lijkt België zich te mengen in de internationale strijd om het “aantrekkelijkste” vennootschapsrecht. Wordt ons vennootschapsrecht weldra een uithangbord voor buitenlande investeerders en buitenlandse ondernemingen met Belgische activiteiten?
Lees meer