Diensten

Advocaten in administratief recht, fiscaal recht, real estate en ondernemingsrecht

Dienstverlening

GD&A Advocaten ontwikkelt op gezette tijden dienstenpaketten op maat van uw bestuur of onderneming, welke aansluiten bij onze vakgebieden.

Naast de klassieke dienstverlening van een advocatenkantoor zoals gerechtelijke procedures en advisering, streeft GD&A Advocaten ernaar innovatieve en gestandaardiseerde diensten aan te bieden waarop u kan intekenen.

Een overzicht van onze dienstverlening vindt u in de kolom links.

news

08|11|2018 - Onbeperkte economische activiteiten in de vzw: wetsontwerp voor nieuw WVV maakt einde aan het huidige bijkomstigheidscriterium

Met de introductie van een nieuw verenigingsbegrip stapt het ontwerp voor het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) af van het principiële verbod op economische activiteiten in vzw's. Daar waar economische activiteiten door vzw's vandaag de dag slechts aanvaard worden voor zover deze “bijkomstig” zijn, zouden vzw's voortaan dus onbeperkt economische activiteiten mogen ontwikkelen. Op die manier lijkt er einde te komen aan de moeilijke evenwichtsoefening bij de concrete invulling en toepassing van het begrip “bijkomstig”.
Lees meer

31|10|2018 - NEWSFLASH: Het nieuwe goederenrecht werd zopas goedgekeurd én nadert nu met rasse schreden - kan u nog volgen?

Afgelopen donderdag (25.10.’18) keurde de ministerraad een – overeenkomstig het advies van de Raad van State, aangepast – voorontwerp van wet goed, met betrekking tot de invoeging van een (nieuw-) Boek III “Goederen” in het vernieuwde Burgerlijk Wetboek (hierna het “Voorontwerp”). Alzo lijken we (eindelijk-) de laatste rechte lijn naar een (benodigde-) verjongingskuur van de historische wetgeving inzake het recht van erfpacht, het recht van opstal, vruchtgebruik, … in te slaan.
Lees meer

29|10|2018 - Vlaams Onteigeningsdecreet doorstaat de toets van het Grondwettelijk Hof - onbezorgd van start?

Met het arrest van 18 oktober 2018 (nr. 143/2018) sprak het Grondwettelijk Hof zich uit over het beroep dat werd ingesteld tegen het nieuwe Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017. Met dit decreet werden de verouderde federale onteigeningswetten sinds 1 januari 2018 vervangen door één overkoepelend decreet voor het Vlaamse Gewest. Dit met als opzet om de procedures te vereenvoudigen en de rechtszekerheid voor alle betrokkenen te verhogen. In het bijzonder werden ook de mogelijkheden in hoofde van de lokale besturen om het onteigeningsinstrument te hanteren vereenvoudigd en verruimd.
Lees meer