Diensten

Advocaten in administratief recht, fiscaal recht, real estate en ondernemingsrecht

Dienstverlening

GD&A Advocaten ontwikkelt op gezette tijden dienstenpaketten op maat van uw bestuur of onderneming, welke aansluiten bij onze vakgebieden.

Naast de klassieke dienstverlening van een advocatenkantoor zoals gerechtelijke procedures en advisering, streeft GD&A Advocaten ernaar innovatieve en gestandaardiseerde diensten aan te bieden waarop u kan intekenen.

Een overzicht van onze dienstverlening vindt u in de kolom links.

news

02|08|2019 - De Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) richt haar pijlen nu ook op de ziekenhuis- en zorgsector, met aanzienlijke sancties - van 460.000 euro en meer(!) - tot gevolg!

Gedurende het eerste bestaansjaar van de GDPR, werden geen hoge boetes opgelegd door de toezichthoudende autoriteiten. Die 'warming-up' periode lijkt definitief te zijn verstreken. Na enkele ondernemingen, burgemeesters, FOD's, ... is nu ook de ziekenhuis- en zorgsector aan de beurt: een eerste aanzienlijke boete in die sector is een feit.
Lees meer

03|07|2019 - Ontslag om dringende reden : diefstal blijft diefstal ongeacht de waarde van het gestolen goed (Cass. 6 juni 2016)

Een dringende reden wordt gedefinieerd in artikel 35 van de Wet op arbeidsovereenkomsten (hierna : Arbeidsovereenkomstenwet) als ‘de ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt’. Diefstal, gepleegd door een werknemer, ongeacht de waarde van het ontvreemde voorwerp of stuk, maakt een dringende reden uit die leidt tot ontslag, gezien het vertrouwen tussen de werkgever en werknemer hierdoor is geschonden. Dit is de tendens die door het Hof van Cassatie wordt gevolgd.
Lees meer

24|06|2019 - HvJ, 6 juni 2019: Hof van Justitie bevestigt het belang van de innige vertrouwensband tussen lokale besturen en hun advocaat.

Naar aanleiding van zijn arrest van 6 juni 2019 heeft het Hof van Justitie uitdrukkelijk voor recht gezegd dat de uitsluiting uit het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenreglementering van heel wat diensten geleverd door advocaten niet in strijd is met het Unierecht. Het Hof laat zich voor deze uitspraak inspireren door de absolute vereiste om in een rechtstaat een vrije keuze van raadsman te kunnen maken en wijst daarbij ook op het belang van de vertrouwensrelatie tussen advocaat en cliënt. Hier aan tornen zou volgens het Hof de rechten van verdediging al te driest beknotten. Op de 75ste verjaardag van D-day doet het Hof hiermee aldus een uitspraak die zich volledig inschrijft in de geest van deze commemoratie.
Lees meer