Diensten

Advocaten in administratief recht, fiscaal recht, real estate en ondernemingsrecht

Dienstverlening

GD&A Advocaten ontwikkelt op gezette tijden dienstenpaketten op maat van uw bestuur of onderneming, welke aansluiten bij onze vakgebieden.

Naast de klassieke dienstverlening van een advocatenkantoor zoals gerechtelijke procedures en advisering, streeft GD&A Advocaten ernaar innovatieve en gestandaardiseerde diensten aan te bieden waarop u kan intekenen.

Een overzicht van onze dienstverlening vindt u in de kolom links.

news

01|08|2018 - Verplichte verzekering voor aannemers is in werking getreden vanaf 01.07.2018.

Met de ‘Wet Peeters’ (wet van 31 mei 2017) is vanaf 1 juli 2018 nu ook elke aannemer en ‘andere dienstverleners’ wiens tienjarige aansprakelijkheid voor stabiliteitsbedreigende gebreken in de zin van artikel 1792 en 2270 BW in het gedrang kan komen wettelijk verplicht zich daarvoor te verzekeren.
Lees meer

30|07|2018 - De (verplichte) consignatie bij discussies over rechtstreekse vordering van een onderaannemer

Door de wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het burgerlijk wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake, ook Pandwet genaamd, is de bouwheer voortaan verplicht om in geval van onenigheid tussen de onderaannemer en aannemer het bedrag waarvoor een rechtstreekse vordering door de onderaannemer wordt gesteld bij de bouwheer voortaan te storten in de Deposito- en Consignatiekas.
Lees meer

19|07|2018 - Overheidsopdrachten. Opletten geblazen: verplichte controle op eerbiediging van sociaal-, arbeids- en milieurechtelijke verplichtingen bij een prijzen- of kostenbevraging.

Het mocht u zo maar eens zijn ontgaan - gelet de vele wijzigingen in de nieuwe overheidsopdrachtenreglementering: de nieuwe verplichting “verdoken” in artikel 36, §2, KB Plaatsing 2017.
Lees meer