Belastingscan

Belastingscan: zijn uw belastingreglementen nog up-to-date?

Wanneer een stemming van de belastingreglementen van toepassing wordt is een eenvoudigweg verlengen een gemiste kans. Achterhaalde belastingreglementen houden immers risico's in waardoor uw gemeente noodzakelijke inkomsten kan mislopen.

Steden en gemeenten staan bovendien vaak te weinig stil bij de mogelijkheden die gemeentebelastingen bieden om het beleid van het gemeentebestuur te ondersteunen en dit zonder dat er sprake is van pestbelastingen. GD&A Advocaten kan u op dit vlak adviseren en praktische suggesties formuleren.

GD&A Advocaten kan uw bestuur in deze begeleiden:

Nagaan of de belastingreglementen nog in overeenstemming zijn met de thans geldende wetgeving en aanpassen waar nodig

Nagaan of de belastingreglementen nog in overeenstemming zijn met de actuele rechtspraak en aanpassen waar nodig

Signaleren van opportuniteiten en knelpunten en suggesties naar de nieuwe legislatuur

Vergelijking en/of afstemming met buurgemeenten (eventueel in opdracht van verschillende gemeenten)
...

GD&A Advocaten staat tevens diverse steden en gemeenten bij inzake procedures, zowel in de fase van het administratief beroep als in de fase van het jurisdictioneel beroep voor de hoven en rechtbanken.

GD&A Advocaten heeft ontegensprekelijk de nodige expertise in huis:

Steven Michiels, advocaat-vennoot, doceert het vak lokale en regionale belastingen aan de Hogeschool-Universiteit Brussel.

Bart Engelen, advocaat, doceert het vak lokale en regionale belastingen aan de Katholieke Hogeschool Leuven.

Wij zijn graag bereid om dit dienstverleningspakket verder aan uw bestuur voor te stellen en desgevallend een aangepast voorstel te formuleren op basis van w concrete behoefte.


Meer info?

Contacteer Steven Michiels
Advocaat-vennoot
t 015/40 49 40 of steven.michiels@gdena-advocaten.be

Contacteer Bart Engelen
Advocaat
t 015/40 49 40 of bart.engelen@gdena-advocaten.be