Helpdesk Eerstelijnsbijstand

Helpdesk eerstelijnsbijstand

GD&A Advocaten merkt dat er bij de lokale besturen nood bestaat aan bondige en to the point juridische eerstelijnsbijstand. Inderdaad zijn uitgebreid uitgewerkte juridische adviezen in de praktijk niet voor elk vraagstuk aangewezen of gewenst.

Integendeel wensen besturen vandaag ook vaak op korte juridische vragen een snel en praktisch hanteerbaar antwoord. Soms wensen besturen ook hun eigen opinie kort af te toetsen bij een externe jurist.

GD&A Advocaten heeft een voorstel uitgewerkt waarbij uw bestuur tegen een vooraf gekende en vaste kostprijs inzake juridische eerstelijnsbijstand beroep kan doen op haar uitgebreide en gespecialiseerde team in volgende materies:

- Algemeen administratief recht
- Overheidsopdrachten
- Verzelfstandiging
- Fiscaal recht
- Milieurecht
- Ruimtelijke ordening en stedenbouw
- Tucht
- Gemeenterecht
- ...

Binnen het kader van dit voorstel zijn er twee manieren om op de eerstelijnsbijstand van GD&A Advocaten beroep te toen: telefonisch of via e-mail.

Telefonisch

Indien de vraag telefonisch wordt gesteld, betreft het meestal vragen die onmiddellijk mondeling kunnen worden beantwoord. Er kan daarbij van gedachten worden gewisseld, de behandelende advocaat kan u op attent maken op andere aandachtspunten.

Er wordt van uitgegaan dat een telefonisch beroep op de Helpdesk gemiddeld een kwartier duurt.

E-mail

Indien de vraag tot eerstelijnsbijstand via e-mail wordt gesteld, wordt eveneens via e-mail geantwoord. Hierbij gaan wij er van uit dat de vragen van die aard zijn dat ze in principe geen opzoekingswerk noodzakelijk maken en kunnen worden behandeld op basis van de parate kennis van onze vennoten en medewerkers met een gemiddelde totale tijdsbesteding van één uur per vraag.

Het beantwoorden van een vraag inzake eerstelijnsbijstand wordt geraamd op een gemiddelde tijdsbesteding van één uur vermits wij er van uitgaan dat vaak een onderliggend stuk moet worden gelezen, enkele telefoongesprekken gevoerd en eventueel kort wordt geantwoord via e-mail.

Voor opdrachten die niet onder de noemer eerstelijnsbijstand worden begrepen en voor procedures, doen wij u vanzelfsprekend graag een voorstel op maat van uw bestuur.

Wij zijn uiteraard bereid om dit dienstverleningspakket aan uw bestuur voor te stellen en desgevallend een pakket op maat voor te stellen op basis van uw concrete behoefte.

Meer info?

Contacteer Cies Gysen
Advocaat-vennoot
t 015/40 49 40 of cies.gysen@gdena-advocaten.be

Contacteer Gitte Laenen
Advocaat-vennoot
t 015/40 49 40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be

Contacteer Steven Michiels
Advocaat-vennoot
t 015/40 49 40 of steven.michiels@gdena-advocaten.be