Innoverend besturen en ondernemen

Innoverend besturen en ondernemen

GD&A Advocaten staat haar cliënteel bij inzake alle juridische aspecten van innoverend (incl. digitaal en circulair) besturen en ondernemen, zoals in onderstaande subtitels (niet-limitatief) verder toegelicht.

De dienstverlening binnen dit domein omvat in bijzonder advisering (incl. redactie van benodigde documenten/overeenkomsten), bijstand inzake gerechtelijke procedures, outsourcings (bv. als Data Protection Officer (DPO) of -manager) én het geven van seminaries/infosessies.

1. Data- en privacyregelgeving 

GD&A Advocaten staat haar cliënteel bij inzake de implementatie- en opvolging van de GDPR en andere privacy- of data-gerelateerde regelgeving (bv. uitwisseling data tussen diverse (lokale) besturen - o.a. steden/gemeentes, OCMW's, EVA's, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, ...).

2. ICT/IP-regelgeving

De uitdijende digitale omgeving, wordt overstelpt door verschillende juridische vraagstukken inzake ICT (o.a. cookies,  databases, software, ...) en intellectual property (IP) (o.a. copyrights, auteursrechten, patenten ...).

GD&A Advocaten staat haar cliënten uiteraard ook bij inzake voormelde, voor een innoverend(e) bestuur/onderneming onvermijdelijke, vraagstukken.

3. Communicatie/media

Een innoverend(e) bestuur/onderneming weet als geen ander dat - te meer, in tijden van facebooks, twitters, blogs, ... - een adequate communicatie (opvolging daarvan) een must is.
 
GD&A Advocaten beoogt om ook in dat kader uw juridisch- én strategische partner te zijn.

4. Future city/company

GD&A Advocaten volgt (de juridische aspecten van) alle recente technologieën/ontwikkelingen - die voor uw vooruitziend(e) bestuur/onderneming een meerwaarde kunnen betekenen - op de voet.

In bijzonder zet GD&A Advocaten mee in op een digitale (de befaamde Smart Cities) en circulaire stadsontwikkeling.

Onder voormelde dienstverlening wordt heden (onder meer) ook gecapteerd

artificiële intelligentie (AI);
- blockchain;
- drones;
- websites;
- sensor data;
- smart contracts;
- building information model (BIM);
- ...

GD&A Advocaten beoogt om op voormelde punten uw up-to-date juridische partner te zijn, alsook een inspiratiebron (via diverse seminaries, nieuwsbrieven en panelgesprekken) inzake de nieuwste innoverende opportuniteiten.

Door de betrokkenheid van privaat- en publiekrechtelijke specialisten, met een bijkomende scholing als gecertificeerd Data Protection Officer (DPO) én -  bijzondere vertrouwdheid inzake besturen, kan GD&A Advocaten binnen voormeld(e) domein(en) een unieke meerwaarde bieden.

Meer info?
Contacteer Bert De Keyser
Advocaat-vennoot
t 015/40 49 40 of bert.dekeyser@gdena-advocaten.be