GD&A Advocaten is een jong, dynamisch en snelgroeiend advocatenkantoor met vestigingen te Mechelen, Lokeren en Westerlo. Met een minimum aan hiërarchie en een maximum aan zelfstandigheid en verantwoordelijkheid werken wij met bewezen expertise voor meer dan 200 lokale besturen in Vlaanderen, naast dienstverlening voor gelijkgezinde bedrijven.
Om de voortdurende groei van ons kantoor te ondersteunen zijn wij op zoek naar een:

Vacature: Advocaat-stagiair in het Departement Zorg

Het Departement Zorg binnen GD&A Advocaten verleent gespecialiseerde bijstand aan zowel lokale besturen, als publieke en private ziekenhuizen evenals andere publieke of privaatrechtelijke zorgactoren.

Deze bijstand omvat ondermeer:
§  Oprichting van zorgbedrijven
§  Verzelfstandiging
§  Procedures tot het bekomen van vergunningen, erkenningen en subsidies (financiering)
§  Fiscaal en BTW-advies
§  Structurering publiek-private samenwerking
§  Advisering personeel/rechtspositie
§  Toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten
§  Gebiedsontwikkeling inzake woonzorg
§  Betwistingen inzake RIZIV

Interesse? Stuur dan snel je cv en motivatiebrief naar rik.deruytter@gdena-advocaten.be

Vacature: Advocaat-stagiair in het Departement Omgeving (Milieurecht - Ruimtelijke Ordening - Stedebouw - Omgevingsrecht)

GD&A Advocaten biedt inzake de reglementering op de ruimtelijke ordening en stedenbouw ondersteuning op het niveau van de drie basispijlers van de reglementering: planning, vergunning en handhaving. De wetgeving terzake lijkt aan een permanente herziening onderworpen, wat de intellectuele uitdaging steeds fris houdt.
Het milieurecht daarentegen is een bijzonder ruim gegeven en kan niet herleid worden tot één van de afgelijnde bestaande rechtsgebieden. Het vormt  een boeiende dwarsdoorsnede met een reeks klassieke rechtsindelingen.
De materies in dit departement vormen voor de beginnende advocaat een uitdagend perspectief om zich te bekwamen in een rechtsdomein dat in de nabije toekomst alleen maar ik belang zal toenemen.

Indien dit je interesse gewekt heeft, stuur dan snel je CV en motivatiebrief naar rik.deruytter@gdena-advocaten.be.

Vacature: Advocaat met ervaring in / minstens een bijzondere interesse voor het Privaat Aannemingsrecht, Bouw- en Contractenrecht en Gerechtelijk Recht.

Advocaat met ervaring in / minstens een bijzondere interesse voor het Privaat Aannemingsrecht, Bouw- en Contractenrecht en Gerechtelijk Recht.
 
Betrokkene zal dossiers ter harte nemen van het departement Ondernemingsrecht en Vastgoed enerzijds en van het departement PPS, Overheidscontracten en -opdrachten anderzijds.
 
GD&A Advocaten biedt zijn cliënten bestaande uit besturen en bedrijven een integrale dienstverlening aan, gaande van advisering, het voeren van gerechtelijke procedures tot het trekken van projecten van begin tot einde.
 
Wij zijn op zoek naar een advocaat met, naast een passie voor de geciteerde vakgebieden, een ondernemende ingesteldheid, verantwoordelijkheidszin evenals een sterke mondelinge en schriftelijke communicatie. In het algemeen bij GD&A Advocaten, maar des te meer voor de behandeling van deze dossiers, verwachten wij een klantgerichte betrokken aanpak waarbij sociaal-interactieve competenties belangrijk zijn.
 
Voor deze prestaties bieden wij een marktconforme vergoeding in verhouding tot ervaring en expertise. Confraters die essentieel worden in ons streven naar kwaliteit en groei kunnen rekenen op interessante doorgroeimogelijkheden met dito vergoeding.
 
Interesse? Stuur dan snel je cv en motivatiebrief naar advocaat-vennoot bert.dekeyser@gdena-advocaten.be
De vertrouwelijke behandeling van uw sollicitatie is gewaarborgd.

 

Advocaten in administratief recht, fiscaal recht en ondernemingsrecht.


Gezien de grote specialisatiegraad van onze advocaten, kunnen wij de hoogst mogelijke kwaliteit van diensten garanderen. Daarnaast werkt GD&A samen met een uitgebreid netwerk van externe medewerkers, correspondenten en experts.

Advisering op maat van uw wensen en behoeften.

Pragmatische en no nonsense aanpak en samenwerking.

 

 

GD&A Advocaten benadert het recht ook vanuit wetenschappelijk oogpunt. De diverse advocaten geven regelmatig lezingen en publiceren over hun vakgebied. Zij proberen op die manier te wegen op de verdere ontwikkeling van de rechtsleer en rechtspraak binnen hun rechtsgebied.