NIEUWSFLITS
DECREET LOKAAL BESTUUR - OVERGANGSBEPALINGEN - FAQ

GD&A stond de laatste weken de beroepsfederaties ECG, VVOS en VLOFIN intensief bij op het vlak van het beantwoorden van diverse vragen rond de inwerkingtreding en de overgangsbepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

Op deze webpagina vindt u een lijst van FAQ's rond de overgangsbepalingen.

De antwoorden kwamen tevens tot stand in dialoog met VVSG en ABB.

Hoewel hiermee nog niet alle vragen beantwoord zijn, betekent dit een eerste stap naar rechtszekerheid bij de implementatie van het Decreet Lokaal Bestuur.

Voor verdere vragen kunnen besturen, secretarissen, financiële beheerders en personeelsverantwoordelijken binnen lokale besturen steeds contact opnemen met ons GD&A DLB-team Cies GYSEN, Steven MICHIELS, Jonas DEWIT en Wouter RUBENS.”

 

Advocaten in administratief recht, fiscaal recht en ondernemingsrecht.


Gezien de grote specialisatiegraad van onze advocaten, kunnen wij de hoogst mogelijke kwaliteit van diensten garanderen. Daarnaast werkt GD&A samen met een uitgebreid netwerk van externe medewerkers, correspondenten en experts.

Advisering op maat van uw wensen en behoeften.

Pragmatische en no nonsense aanpak en samenwerking.

 

 

GD&A Advocaten benadert het recht ook vanuit wetenschappelijk oogpunt. De diverse advocaten geven regelmatig lezingen en publiceren over hun vakgebied. Zij proberen op die manier te wegen op de verdere ontwikkeling van de rechtsleer en rechtspraak binnen hun rechtsgebied.