Opleiding: overheidsopdrachten in de zorgsector - Schrijf nu in!

Opleiding: overheidsopdrachten in de zorgsector - schrijf nu in!

Naar een kostenbesparend aankoopbeleid dankzij de wetgeving op overheidsopdrachten

Vanaf 1 juli 2013 moet u al uw aankopen organiseren volgens de wetgeving op de overheidsopdrachten. Herkent u de volgende vragen?
•Hoe pas ik de aankoopprocessen in mijn organisatie aan met respect voor de wet op de overheidsopdrachten?
•Moet ik mijn aankopen anders gaan inplannen? En zo ja, hoe moet ik ze dan organiseren?
•Moet ik mijn offertes anders evalueren en mijn factuurbehandeling anders gaan organiseren?
•Is het nuttig om software aan te kopen voor de toepassing van de nieuwe wet op de overheidsopdrachten?

Na dit seminarie weet u:
•hoe u de wet op de overheidsopdrachten in uw organisatie implementeert.
•hoe u conform deze wet aankoopt.
•hoe u deze regelgeving omzet naar een efficiënt en kostenbesparend aankoopbeleid

Gitte Laenen, advocaat-vennoot bij GD&A Advocaten geeft deze opleiding voor Wolters-Kluwer.

De opleiding kan worden gevolgd op volgende locaties en data:
•Mechelen - 4 december 2012
•Kessel-Lo - 9 juni 2015
•Diegem - 10 december 2015

Schrijf nu in via deze link

Meer info?

Contacteer Gitte LAENEN
Advocaat-vennoot
Tel 015/40.49.40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be