Wetsontwerpen tot omzetting van de nieuwe overheidsopdrachten-richtlijnen goedgekeurd vr parlementair verlof 2015?

Wetsontwerpen tot omzetting van de nieuwe overheidsopdrachten-richtlijnen goedgekeurd vóór parlementair verlof 2015?

Tegen 18 april 2016 moeten drie Europese richtlijnen, die in het kader van de Small Business Act zijn goedgekeurd in 2014, in onze Belgische regelgeving worden omgezet. Het betreft meer bepaald de richtlijnen 2014/24/EU en 2014/25/EU betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten alsook de richtlijn 2014/23/EU betreffende de concessieovereenkomsten.

In de beleidsverklaring van de Eerste Minister, Charles Michel, van 14 november 2014 is een passage betreffende de omzetting van deze drie nieuwe Europese richtlijnen terug te vinden. De Eerste Minister verklaart dat de wetsontwerpen tot omzetting van deze richtlijnen zullen worden ingediend met het oog op de goedkeuring ervan nog vóór het parlementair verlof 2015.

Nadruk op administratieve vereenvoudiging en duurzame ontwikkeling

In het kader van de omzetting van de richtlijnen zal bijzondere aandacht worden besteed aan de doelstellingen van het regeerakkoord die in lijn liggen met de doelstellingen van de nieuwe richtlijnen. Zo zal er onder meer werk gemaakt worden van administratieve vereenvoudiging en van een eenvoudigere toegang en openstelling van de opdrachten voor kmo's.

Er zal tevens actie ondernomen worden om sociale dumping en oneerlijke concurrentie tegen te gaan
Ook staat de algemene modernisering van de overheidsdiensten, nl. innoverende aanbestedingen, duurzame ontwikkeling en e-procurement, op de to do lijst.

De omzetting van de richtlijnen wordt voorbereid door de dienst Overheidsopdrachten van de FOD Kanselarij.

Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Auteurs: Yasmine D'Hanis
             Gitte Laenen

Meer info?

Contacteer Gitte LAENEN
Advocaat-vennoot
Tel 015/40.49.40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be