Samenwerking en integratie van OCMW en gemeente: een interessante uiteenzetting door Cies Gysen

Samenwerking en integratie van OCMW en gemeente: een interessante uiteenzetting door Cies Gysen

De samenwerking en integratie van OCMW en gemeente is een actueel onderwerp. De
vooropgestelde integratiedatum in 2019 komt dichterbij. Vele zaken die met deze integratie
samenhangen worden slechts met mondjesmaat duidelijk.

Cies Gysen, advocaat-vennoot bij GD&A Advocaten is dé specialist ter zake. Hij werd door Welzijnsband Meetjesland uitgenodigd om op 6 januari 2015 een uiterst interessante uiteenzetting te geven aangaande de materie. Hij zal het publiek wegwijs maken in de mogelijke integratiemodellen en in de laatste ontwikkelingen in het dossier.

Meer info?

Contacteer Cies GYSEN
Advocaat-vennoot
Tel 015/40.49.40 of cies.gysen@gdena-advocaten.be