Praktijkgerichte studiedag: Redactie van bestekken voor overheidsopdrachten

Praktijkgerichte studiedag: Redactie van bestekken voor overheidsopdrachten

Tijdens deze praktijkgerichte studiedag ligt de focus op de redactie van bestekken voor overheidsopdrachten.

Aan de hand van een praktijkvoorbeeld staat Gitte Laenen, advocaat - vennoot bij GD&A Advocaten stil bij alle stappen die een aanbestedende overheid moet doorlopen om tot een degelijk bestek te komen.

Meer bepaald komen volgende onderwerpen aan bod:

•Wetgevend kader
•Basisbeginselen overheidsopdrachten
•Kwalificatie werk / levering / dienst
•Bepalen van behoefte - marktverkenning
•Raming van de opdracht
•Keuze van de meest gepaste gunningswijze
•Modaliteiten (elektronische veiling - raamovereenkomst)
•Percelen / varianten / opties / gedeelten
•Herhaling vs. verlenging van een opdracht
•Opbouw van een bestek:

   o administratief gedeelte
   o uitvoeringsmodaliteiten
   o technische gegevens
   o offerteformulier / samenvattende opmeting of inventaris

Gitte Laenen, specialiste overheidsopdrachten, zorgt voor een uiteenzetting op basis van bovenstaand programma, waarna u voldoende kennis moet hebben om zelf een aangepast bestek te redigeren, rekening houdend met de eigenheden van een opdracht.

Er zullen bovendien een aantal voorbeeldbestekken onder de loep worden genomen. Interactie tussen lesgeefster en deelnemers is een must, door een uitwisseling van ervaringen leert u immers het meest!

Wanneer? Donderdag 2 april 2015
Waar? Novotel Mechelen
Inschrijven? Volg deze link