Transfers van bedrijfswereld naar GD&A Advocaten

Transfers van bedrijfswereld naar GD&A  Advocaten

Succesvol ondernemen - of het nu binnen een advocatenkantoor, een dienstenbedrijf of een internationaal productiebedrijf is - staat en valt met iedere dag trachten het verschil te maken.
GD&A - Advocaten heeft er van bij het begin voor gekozen om niet de reeds betreden paden te bewandelen. GD&A kiest er bewust voor om in het belang van haar cliënten net dat tikkeltje anders te zijn.

In die optiek en teneinde een nog betere dienstverlening aan ondernemingen te kunnen bieden is GD&A, met vandaag meer dan 30 advocaten, verder versterkt met 2 advocaten die gepokt en gemazeld zijn in de ondernemerswereld en aldus goed geplaatst zijn om de uitdagingen waar ondernemers en ondernemingen vandaag de dag mee geconfronteerd worden in te schatten.

We stellen Mr. Freekje de Vidts en Mr. Jens Joossens dan ook graag aan U voor.

-Freekje DE VIDTS studeerde in 2010 af als Master in de Rechten aan de Universiteit Gent met onderscheiding. Vervolgens studeerde ze een jaar in Genève en behaalde in 2011 een LL.M. in International Humanitair Recht en Mensenrechten.

Daarna ging zij eerst aan de slag als Attaché Juridische Geschillen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en nadien als Juridisch Adviseur op de Studiedienst van UNIZO, waar zij het bedrijfsleven van heel nabij leerde kennen.

Sinds januari 2015 vervoegt Freekje DE VIDTS het advocatenkantoor GD&A, waar zij deel uitmaakt van de cel Ondernemingsrecht en zich toelegt op vennootschapsrecht, handelsrecht en auteursrecht.

-Jens JOOSSENS behaalde in 2004 zijn licentiaatsdiploma politieke wetenschapen, specialisatie bestuurskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Vanaf het begin van zijn loopbaan tot september 2013 was Jens Joossens werkzaam als Manager Belangenbehartiging en Pers bij Voka - Kamer van Koophandel Mechelen.

In oktober 2013 vervoegde Jens Joossens GD&A-advocaten waar hij als juridisch medewerker de cel ruimtelijke ordening ondersteunde.

In 2014 studeerde Jens Joossens met onderscheiding af als Master in de Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij spitste zich tijdens zijn studies tevens toe op ruimtelijke ordening wat blijkt uit de onderwerpskeuze voor zijn masterproef: "Rechtszekerheid voor zonevreemde bedrijven".
In oktober 2014 startte Jens Joossens in de advocatuur bij GD&A Advocaten waar hij zich toelegt op dossiers binnen het brede veld van de ruimtelijke ordening.

Meer info?

Contacteer Cies GYSEN
Advocaat-vennoot
Tel 015/40.49.40 of cies.gysen@gdena-advocaten.be

Contacteer Bert De Keyser
Advocaat-vennoot
Tel 015/40.49.40 of bert.dekeyser@gdena-advocaten.be