GD&A Advocaten begeleidt oprichting Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk (ZOG)

GD&A Advocaten begeleidt oprichting Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk (ZOG)

In september 2012 namen de 270 bewoners van de rusthuizen Heiderust en Herfstvreugde hun intrek in het nieuwe woonzorgcentrum Toermalien op de site van de Welzijnscampus. Toen werd ook beslist om Toermalien los te koppelen van de directe OCMW-werking en te laten groeien in een zelfstandig statuut in de vorm van een OCMW-vereniging (Titel VIII, Hoofdstuk I OCMW-decreet).

De oprichting van het Zorgbedrijf Genk werd goedgekeurd door de OCMW-raad van 25 augustus 2014 en vervolgens door minister Homans op 19 december 2014.

Het Zorgbedrijf Genk is een samenwerking tussen het OCMW Genk en de VZW Menos, met als doelstelling de exploitatie van de woonzorgcentra van beide partners in één overkoepelend zorgbedrijf.

Meer info?

Contacteer Cies GYSEN
Advocaat-vennoot
Tel 015/40.49.40 of cies.gysen@gdena-advocaten.be

Contacteer Steven MICHIELS
Advocaat-vennoot
Tel 015/40.49.40 of steven.michiels@gdena-advocaten.be