Moratorium voor het verlenen van een voorafgaande vergunning voor woonzorgvoorzieningen verlengd tot 31 december 2019?

Moratorium voor het verlenen van een voorafgaande vergunning voor woonzorgvoorzieningen verlengd tot 31 december 2019?

In het Woonzorgdecreet is bepaald dat er met het oog op een regionale spreiding een programmatie voor woonzorgvoorzieningen wordt vastgelegd. Er werd ook een procedure voorzien voor het verlenen van de voorafgaande vergunning voor sommige woonzorgvoorzieningen. Die kan worden verleend als het initiatief past in de programmatie en in het kader van de globale zorgstrategische visie.

Tot vóór 1 januari 2015 kon men na het bekomen van de voorafgaande vergunning de werken beginnen en eens de infrastructuur gerealiseerd was, de erkenning aanvragen. Met de invoering van een erkenningskalender werd ook geopteerd voor een tijdelijke opschorting van het verlenen van een nieuwe voorafgaande vergunning voor bijkomende capaciteit. Nu wordt principieel een besluit goedgekeurd om deze opschortingsperiode te verlengen tot en met 31 december 2019. Het wijzigingsbesluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron: VR PV 2015/28 - punt 0018 - vergadering van 3 juli 2015

Meer info?

Contacteer Cies GYSEN
Advocaat-vennoot
015/40.49.40 of cies.gysen@gdena-advocaten.be

Contacteer Stéphanie TAELEMANS
Advocaat
015/40.49.40 of stephanie.taelemans@gdena-advocaten.be