Studiedag Confocus Onteigening: Actualia en (r)evoluties op 5 september 2015

Studiedag Confocus Onteigening: Actualia en (r)evoluties op 25 september 2015

Het begrip onteigening staat bekend om de archaïsche wetgeving die de procedure beheerst. Dit besef heeft ervoor gezorgd dat de zesde staatshervorming aan de gewesten de mogelijkheid geeft het (ver)oude(rde) federale onteigeningsrecht te evalueren en hertekenen voor wat betreft de eigen bevoegdheden. Zo is er de conceptnota van de Vlaamse regering die aan de verzuchting tegemoet zou komen - en die het voorwerp zal uitmaken van  kritische analyse.

Behalve wetgevende initiatieven kende ook de rechtspraak de voorbije jaren enorme veranderingen, reden waarom onder meer de toepassing van de onteigeningsprocedure bij hoogdringendheid sterk onder druk kwam te staan. Daarnaast kan men ook niet rond de ontwikkelingen kijken die de ruimtelijke ordening grondig hebben hertekend en onmiskenbaar invloed hebben op de onteigening in de praktijk.

Confocus organiseert op 25 september een studiedag betreffende onteigening, erfdienstbaarheden en planbaten en -schade. Als specialist ter zake mag GD&A Advocaten hier niet op ontbreken.

Tom Swerts, Gitte Laenen, beide vennoten bij GD&A zullen samen met Jordi Serneels, advocaat-medewerker bij GD&A, niet alleen vanuit hun praktijkkennis bij voormelde onderwerpen stilstaan, maar zullen eveneens een blik werpen op onder meer de vergoedingsleer, gerechtelijke procedure en de invloed van onteigening op persoonlijke en zakelijk rechten. Dit alles met het oog op het aanreiken van praktische kennis, to the point voor de landmeter-expert.

Wenst u meer info over deze studiedag of wenst u deel te nemen klik hier of

Contacteer Gitte LAENEN
Advocaat-vennoot
Tel 015/40.49.40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be

Contacteer Tom SWERTS
Advocaat-vennoot
Tel 015/40.49.40 of tom.swerts@gdena-advocaten.be