Het is beslist: Vlaamse Regering verlengt moratorium voor het verlenen van een voorafgaande vergunning voor woonzorg-voorzieningen tot 31 december 2019.

Het is beslist: Vlaamse Regering verlengt moratorium voor het verlenen van een voorafgaande vergunning voor woonzorg-voorzieningen tot 31 december 2019.

Zoals reeds kon worden aangekondigd in onze nieuwsbrief van 6 augustus ll. heeft de Vlaamse Regering als dusdanig de reeds bestaande opschortingsperiode voor het verlenen van een nieuwe voorafgaande vergunning voor bijkomende capaciteit tot 31 december 2015, verlengd tot 31 december 2019.

Op datum van 18 september 2015 heeft de Vlaamse regering het besluit goedgekeurd tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van de regels voor het verlenen van de voorafgaande vergunning voor sommige woonzorgvoorzieningen, bijlage XI en XII bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 betreffende de voorafgaande vergunning voor centra voor kortverblijf en woonzorgcentra en tot wijziging van de regels betreffende de voorafgaande vergunning en de erkenning van die centra, wat betreft de verlenging van de tijdelijke opschorting van het verlenen van voorafgaande vergunningen voor centra voor kortverblijf en woonzorgcentra.

Dit wijzigingsbesluit van 18 september 2015 heeft hoofdzakelijk tot gevolg dat:

Er geen nieuwe ontvankelijke aanvragen voor voorafgaande vergunningen zullen kunnen geschieden tot en met 31 december 2019;

De programmatiecijfers voor de woonzorgcentra en de centra voor kortverblijf blijven bevroren tot 1 januari 2020;

De beheersinstantie die afstand zou doen van haar voorafgaande vergunning of wiens voorafgaande vergunning zou komen te vervallen, ten vroegste pas op 1 januari 2020 terug zal kunnen worden opgenomen in de programmatie.

 

Auteur: Janina Vandebroeck

Bron: Belgisch Staatsblad - 09.10.2015 - 63476-63477

Meer info?
Contacteer Cies GYSEN
Advocaat-vennoot
Tel. 015/40.49.40 of cies.gysen@gdena-advocaten.be

Meer info?
Contacteer Stéphanie TAELEMANS
Advocaat
Tel. 015/40.49.40 of stephanie.taelemans@gdena-advocaten.be