Raad van State vernietigt 10%-tolerantie: rinkelt uw witte kassa ook?

Raad van State vernietigt 10%-tolerantie: rinkelt uw witte kassa ook? 

Uiterlijk vanaf 1 januari 2016 moeten uitbaters van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt en de traiteur die regelmatig cateringdiensten verricht, een ticket uitreiken met behulp van een geregistreerd kassasysteem (GKS).

De regelgeving voorzag evenwel in een tolerantie, de zogenaamde 10%-regel. Deze tolerantie bestond erin dat geen witte kassa nodig is wanneer de omzet uit restaurant- en cateringdiensten beperkt bleef tot minder dan 10% van de totale omzet van de horeca-activiteiten.

Op 14 oktober 2015 werd deze 10%-tolerantie evenwel vernietigd door de Raad van State. Hierdoor zullen heel wat lokale besturen en zorginstellingen, die slechts bijkomstig horeca-activiteiten uitoefenen, toch een witte kassa moeten voorzien.

Geregistreerd kassasysteem

Een geregistreerd kassasysteem bestaat uit 3 onderdelen: een kassasysteem, een fiscale data module (FDM) en een VAT Signing Card (VSC). Het kassasysteem en de FDM worden elektronisch, via de GKS-registratiemodule, aan elkaar en aan de uitbating waar het systeem gebruikt wordt, gekoppeld.

Nieuwe regeling

De minister van Financiën en Fiscale Fraudebestrijding heeft reeds aangekondigd dat hij een gewijzigde regeling zal uitwerken, die in lijn ligt met wat belangrijke sectororganisaties zoals Horeca Vlaanderen vragen. Dit betekent een schrapping van de 10%-regel.  Dit impliceert dat iedereen die maaltijden aanbiedt in de toekomst onder het GKS zal vallen.
 
Vrijgestelde activiteiten

De administratieve beslissing nr. E.T.123.798 van 24.01.2014 bepaalt dat handelingen vrijgesteld door artikel 44 van het btw-wetboek, niet worden beoogd door de regelgeving van het geregistreerde kassasysteem. Voor deze restaurant- en cateringdiensten moet evenmin een rekening of ontvangstbewijs worden uitgereikt. Deze regeling blijft behouden.

De beslissing geeft het voorbeeld van een universiteitsrestaurant waar de studenten hun maaltijd verkrijgen met vrijstelling van btw krachtens artikel 44 van het btw-wetboek. De fiscus benadrukt dat de restaurantdiensten verstrekt aan externe bezoekers, echter niet vrijgesteld zijn van btw.

Voor de maaltijden verstrekt aan externe bezoekers moeten er kastickets van een geregistreerd kassasysteem worden uitgereikt. Strikt genomen moeten er geen kastickets van een geregistreerd kassasysteem worden uitgereikt voor handelingen die zijn vrijgesteld krachtens artikel 44, van het btw-wetboek (maaltijden verstrekt aan studenten).

Deze situatie doet zich frequent voor de in de sector van de lokale besturen en de zorgsector.

Occasionele activiteiten

Verder bestaat er ook nog steeds een tolerantie voor occasionele activiteiten (Beslissing BTW nr. E.T. 127.736 d.d. 16.02.2015).De belastingplichtige die zeer occasioneel, met name maximaal 5 kalenderdagen per jaar, restaurant- of cateringdiensten verricht en die geen andere activiteiten in de horeca of voeding uitoefent, wordt ontheven van de verplichting tot het gebruik van het geregistreerde kassasysteem.

Concrete gevolgen

De vernietiging van de 10%-tolerantie heeft praktisch tot gevolg dat heel wat lokale besturen en zorginstellingen, die voorheen konden genieten van de tolerantie, nu toch met een geregistreerd kassasysteem zullen moeten werken.

Het woonzorgcentrum of het lokaal dienstencentrum waar familieleden, buren en behoeftigen al eens een maaltijd mee kunnen eten, zal nu allicht toch een geregistreerd kassasysteem moeten laten installeren.

Besluit

Voor lokale besturen en zorginstellingen wordt het nog belangrijker dan voorheen om na te gaan of hun activiteiten in de horeca-sfeer al dan niet onder een btw-vrijstelling vallen en desgevallend als een levering of dienst moeten worden aangemerkt.

Verschillende exploitanten zullen zich nu als gevolg van de vernietiging van de 10%-tolerantie toch een geregistreerd kassasysteem moeten aanschaffen of hun werkwijze moeten bijsturen teneinde de kassa te vermijden.

Auteur: Steven Michiels

Meer info?

Contacteer Steven MICHIELS
Advocaat-vennoot
Tel 015/40.49.40 of steven.michiels@gdena-advocaten.be