Ook OCMW’s (voorlopig nog steeds) onderworpen aan de Wet Breyne

Ook OCMW's (voorlopig nog steeds) onderworpen aan de Wet Breyne

Met de Wet van 9 juli 1971 “tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen” -  beter bekend als de Wet Breyne (naar de persoon van Gerard Breyne, toenmalig Minister van Huisvesting en Gezin) - werd een belangrijk en dwingend beschermingsregime ingevoerd ten gunste van verkrijgers/opdrachtgevers.

Enkele actoren vallen echter buiten het personeel toepassingsgebied van de Wet Breyne.

Enerzijds betreft het overeenkomsten aangegaan door bepaalde overheidsinstellingen, anderzijds overeenkomsten aangegaan door sommige professionele verkrijgers of opdrachtgevers.

Zo is de Wet Breyne voor wat betreft de overheidsinstellingen niet van toepassing op de overeenkomsten aangegaan door “de regionale Huisvestings- en Landmaatschappijen en hun erkende maatschappijen” alsook “de gemeenten en de intercommunale verenigingen” (artikel 2, lid 1, 1° en 2°).

In de praktijk stelt zich regelmatig de vraag of ook de OCMW's, naar analogie van de gemeenten, buiten het personeel toepassingsgebied van de Wet Breyne vallen.

Nazicht van de parlementaire voorbereidingen leert dat het destijds een doelbewuste keuze van de wetgever was om OCMW's niet op te nemen in de lijst van overheidsinstellingen die buiten het personeel toepassingsgebied van de wet blijven “omdat zij in de praktijk niet bouwen om te verkopen maar uitsluitend om te verhuren”.

Hierop kunnen enkele belangrijke kritieken geformuleerd worden. Ten eerste kan de bouw van een huis of appartement om te verhuren eveneens onder het materieel toepassingsgebied van de Wet Breyne vallen aangezien niet vereist is dat de verkrijger/opdrachtgever dit goed ook zelf zal bewonen. Ten tweede dient vastgesteld te worden dat OCMW's vandaag de dag wel bouwen om te verkopen. Ter illustratie kan hiervoor verwezen worden naar de verkoop van assistentiewoningen.

In elk geval vallen OCMW's heden nog steeds onder het personeel toepassingsgebied van de Wet Breyne.

Ook met het wetsvoorstel van 12 december 2014 lijkt hierin voorlopig geen verandering te zullen komen.

Gelet op de verregaande gevolgen bij niet-naleving van de bepalingen van deze wet, naargelang het geval gaande van nietigheden tot strafsancties, dienen dus ook OCMW's zich voorlopig nog steeds te blijven behoeden voor mogelijke schendingen van de Wet Breyne.

Auteur: Heleen Van Asch

Meer info?

Contacteer Gitte LAENEN
Advocaat-vennoot
Tel 015/40.49.40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be