Nieuwe Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten vanaf 1 januari 2016

Nieuwe Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten vanaf 1 januari 2016

In de Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn een aantal drempelwaarden vastgesteld. Een overheidsopdracht waarvan het geraamde bedrag overeenstemt met het drempelbedrag of meer bedraagt moet verplicht Europees worden aanbesteed.

Deze drempelbedragen worden tweejaarlijks geactualiseerd, waardoor deze ook vanaf 2016 in aangepaste vorm zullen moeten worden aangewend.

Voor verschillende soorten overheidsopdrachten en voor verschillende soorten aanbestedende diensten, zoals bijvoorbeeld voor lokale besturen gelden specifieke drempelbedragen. Let wel, deze bedragen zijn exclusief btw.

Bedragen van 1 januari 2016: Werken & Concessies      Leveringen                       Diensten
Centrale overheidsinstanties         5.225.000                         135.000                           135.000
Decentrale  overheden                  5.225.000                         209.000                           209.000
Specifieke sectoren                      5.225.000                          418.000                           418.000
Defensie en veiligheid                    5.225.000                         418.000                            418.000

Deze drempels zijn lichtjes gestegen ten aanzien van deze van 2014 waardoor er minder opdrachten op Europees vlak zullen moeten worden geplaatst.
 
Deze aangepaste bedragen zullen hun gelding vinden vanaf 1 januari 2016 en van toepassing blijven tot en met 31 december 2017. Het is wel nog wachten op een Ministerieel Besluit die deze nieuwe bedragen zal aanpassen in de Belgische overheidsopdrachtenregelgeving. Vermoedelijk zal dit Besluit in de tweede helft van de maand december verschijnen.

Bronnen:
o Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2170 van de Commissie van 24 november 2015 tot wijziging van Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten, Pb.L 25 november 2015, afl. 307;

o Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2171 van de Commissie van 24 november 2015 tot wijziging van Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten, Pb.L 25 november 2015, afl. 307;

o Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2172 van de Commissie van 24 november 2015 tot wijziging van Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten, Pb.L 25 november 2015, afl. 307.

Auteur: Tessa JORDENS
 

Meer info?
Contacteer Gitte LAENEN
Advocaat-vennoot
Tel. 015/40.49.40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be