Studienamiddag GD&A Advocaten en Q&A Advisors: Nieuwe btw-circulaire overheden

Studienamiddag GD&A Adovcaten en Q&A Advisors: Nieuwe btw-circulaire overheden

Vlak voor Kerstmis heeft de btw-administratie haar lang verwachte circulaire gepubliceerd over de toepassing van het btw-wetboek op overheidslichamen (Circulaire AAFisc Nr. 42/2015 nr. E.T.125.567). Daarnaast is ook de visie van de btw-administratie op autonome gemeentebedrijven en het winstoogmerk in beweging.

Daarom organiseren GD&A advocaten en Q&A Advisors Public Sector een gezamenlijke studienamiddag.

Tijdens deze studienamiddag zal Steven Michiels (GD&A advocaten) een overzicht geven van de visie van de btw-administratie op de btw-plichtige activiteiten van overheidslichamen en de nieuwigheden in het bijzonder. Daarnaast wordt ook ingegaan op de nieuwe standpunten omtrent AGB’s en winstoogmerk.

Marc Goossens (Q&A) zal vervolgens ingaan op de nieuwe regels op het vlak van facturatie en opeisbaarheid van de btw, de uitoefening van het recht op aftrek, de btw-formaliteiten (geldige facturen, tijdige facturatie, …), winstoogmerk AGB in BBC bij budgetopmaak, …

Volgende vragen, die door besturen vaak worden gesteld, komen aan bod:

-       Op welke overheden is de circulaire van toepassing?

-       Wanneer handelt een bestuur “als overheid”?

-       Wanneer is er sprake van concurrentieverstoring?

-       Hoe omgaan met gratis handelingen?

-       Wanneer is werk in onroerende staat met eigen personeel belastbaar?

-       Wanneer moet gefactureerd worden?

-       Wanneer is het bestuur zelf schuldenaar van de btw?

-       Wat is het effect van subsidies van andere overheden?

-       Hoe wordt het recht op aftrek optimaal uitgeoefend (werkelijk gebruik, verhoudingsgetallen, …)?

-       Welke administratieve verplichtingen heeft het bestuur inzake btw?

-       Voldoet met budget BBC aan winstoogmerk?

-      

Voor wie

Deze studienamiddag is vooral gericht op de financieel beheerders, boekhouders en medewerkers van de financiële dienst van lokale besturen en AGB's.

Waar en wanneer:

U kan deze studienamiddag volgen op één van deze locaties:

Donderdag 25 februari 2016: Genk C-Mine

Maandag 29 februari 2016: Aalst – CC De Werf

Dinsdag 1 maart 2016: Westerlo – Bedrijvencentrum 4 Wings

Programma

De studienamiddag start om 13:30u (onthaal vanaf 12:30u met broodjeslunch) en eindigt om 16:30u.

Inschrijven

Inschrijven kan per e-mail naar ellen.vierbergen@gdena-advocaten.be,
telefonisch op nummer 015/40 49 40 of door onderstaande in te vullen en te faxen naar 015/276 276.

Prijs

Deelname kost 80 (ex. BTW) per persoon, te betalen bij ontvangst van de factuur. Bestelbons doormailen aan ellen.vierbergen@gdena-advocaten.be of via post aan GD&A Advocaten Antwerpsesteenweg 16-18 2800 Mechelen)

Meer info?

Contacteer Steven MICHIELS
Advocaat-vennoot
Tel 015/40.49.40 of
steven.michiels@gdena-advocaten.be

___________________________________________________________________________________

Inschrijvingsformulier
In te vullen en te faxen naar 015/ 276 276

Bestuur: ...................................

Aantal personen: ..................................


Naam: ..................................................

Functie: ..................................................

E-mail: ..................................................


Donderdag 25 februari 2016: Genk C-Mine *

Maandag 29 februari 2016: Aalst – CC De Werf *

Dinsdag 1 maart 2016: Westerlo – Bedrijvencentrum 4 Wings *

 (*schrappen wat niet past)


Naam: ..................................................

Functie: ..................................................

E-mail: ..................................................


Donderdag 25 februari 2016: Genk C-Mine *

Maandag 29 februari 2016: Aalst – CC De Werf *

Dinsdag 1 maart 2016: Westerlo – Bedrijvencentrum 4 Wings *

 (*schrappen wat niet past)