OCMW-integratie: van ‘moeten’ naar ‘mogen’?

OCMW-integratie: van ‘moeten’ naar ‘mogen’?

Wat al langer werd gefluisterd in de wandelgangen van het parlement werd vorige week opeens luidop gezegd door de bevoegde federale minister. In weerwil van de verzuchtingen van de Vlaamse Regering lijkt de enige weg naar integratie van OCMW en gemeente er een van vrijwilligheid te zullen worden. 

Zoals in eerdere nieuwsbrieven al gesteld zijn de politieke intenties aangaande de integratie zoals opgenomen in de verschillende regeerakkoorden voer voor juristen. Naast de discussies omtrent de Pacificatiewet en de verschillende regionale gewenste finaliteiten, speelt vooral de problematiek omtrent het gebruik van een gewone wet, dan wel de noodzaak aan een bijzondere meerderheidswet om tot de afschaffing van de rechtspersoonlijkheid van het OCMW te komen. Minister Borsus had al aangegeven dat hij daarover verscheidene studies had opgevraagd, welke tegenstrijdig bleken.

De minister heeft de knoop dan blijkbaar toch ontward. Hij stelt in zijn antwoord op een vraag in de commissie voor Maatschappelijke Hernieuwing: “De nieuwe federale wet zal niet voorzien in de bevoegdheid van de Gewesten om de integratie te verplichten ten aanzien van de lokale besturen”. Hij geeft daarbij ook nadrukkelijk aan dat er over het dossier geen consensus bestaat in de regering, met name over de al dan niet noodzakelijkheid van een bijzondere meerderheidswet. Die uitblijvende consensus zal ongetwijfeld de onzekerheid die er al was over de timing van plannen van de Vlaamse Regering rond de inkanteling doen toenemen.

In ieder geval doorkruist de recente federale stellingname het Vlaamse regeerakkoord. Mogelijks gooit Vlaams minister Homans het over een andere boeg, waarbij meer creatief tewerk zal moeten gegaan worden om te komen tot een (quasi-)verplichte integratie. De vraag stelt zich bijvoorbeeld of financiële sancties voor gemeenten en OCMW’s, die niet vrijwillig willen integreren, middels ondermeer het Gemeentefonds, een mogelijke piste kunnen zijn.

Van een ding kunnen de gemeenten en OCMW’s vandaag al wel zeker zijn. GD&A Advocaten is als vaste juridische dienstverlener bij tal van steden, gemeenten en OCMW’s bij uitstek geplaatst om uw bestuur naar veilige wateren te loodsen. Het kantoor beschikt over een bijzonder expertise in de begeleiding bij de integratieoefening zoals deze vandaag maximaal mogelijk is.

 

Auteur: Roel Van Eetvelt

 

Meer info?
Contacteer Cies GYSEN
Advocaat-vennoot
Tel. 015/40.49.40 of
cies.gysen@gdena-advocaten.be

Contacteer Jonas DE WIT
Advocaat
Tel. 015/40.49.40 of
jonas.dewit@gdena-advocaten.be