OCMW-integratie: Homans houdt vast aan verplichting

OCMW-integratie: Homans houdt vast aan verplichting

In een vorige nieuwsbrief over dit thema kwamen de uitspraken van federaal minister Borsus in de commissie voor Maatschappelijke Hernieuwing aan bod, die stelde dat een verplichte integratie van OCMW en gemeente niet mogelijk gemaakt kan worden. Vlaams minister Homans is alvast niet opgezet met dat standpunt en overweegt alternatieven om alsnog tot een verplichte integratie te komen.

Minister Homans beschouwt de onderliggende discussie, omtrent de al dan niet noodzakelijkheid van een bijzondere meerderheidswet, als zonder voorwerp. Immers is er op heden wat haar betreft geen vraag om een bevoegdheidsoverdracht in deze. Hierop baseert zij zich om dan te stellen dat een gewone wet kan volstaan. Mogelijk gaat de minister hier voorbij aan de argumentatie van een aantal juridische adviezen,  die stellen dat de gewenste verplichting tot integratie op zich een bijzondere meerderheidswet behoeft, minstens dat andere evenwichten spelen.

Minister Homans geeft verder aan dat het gebrek aan federale consensus zelfs nog ruimer is dan door minister Borsus werd voorgesteld. Zij heeft aangedrongen op duidelijkheid en verwacht een officieel standpunt van het kernkabinet van de Federale Regering, en wel al vrijdag aanstaande. De druk op de vooropgestelde timing wordt door de minister ondertussen bijgetreden: “We zitten al behoorlijk in blessuretijd.”.

Ondertussen werd in de commissie al nagedacht over alternatieve manieren om tot een (quasi-)verplichte integratie te komen. Er werd gesproken over de samenstelling van de OCMW-raad die dan verplicht moet worden bevolkt met gemeenteraadsleden en over financiële sancties middels het Gemeentefonds voor gemeenten en OCMW’s die niet vrijwillig willen integreren. De minister wou nog niet vooruitlopen op concrete pistes, maar stelde wel zeer duidelijk dat indien federaal niet één en ander kon bewerkstelligd worden, de Vlaamse Regering dan inderdaad alternatieven zal uitwerken.

Wij blijven dit voor u opvolgen.


Auteur
: Roel Van Eetvelt


Meer info?
Contacteer Cies GYSEN
Advocaat-vennoot
Tel. 015/40.49.40 of
cies.gysen@gdena-advocaten.be

Contacteer Jonas DE WIT
Advocaat
Tel. 015/40.49.40 of
jonas.dewit@gdena-advocaten.be