Is uw voorstel tot herbestemming van een parochiekerk haalbaar? Het ‘projectbureau herbestemming parochiekerken’ voert een haalbaarheidsstudie uit.

Is uw voorstel tot herbestemming van een parochiekerk haalbaar? Het ‘projectbureau herbestemming parochiekerken’ voert een haalbaarheidsstudie uit.  

Heel wat lokale besturen wensen (beschermde) parochiekerken te herbestemmen, daar deze vaak reeds (volledig) in onbruik zijn geraakt, met alle gevolgen van dien. Dit vereist onder andere een omvangrijk onderzoek naar de mogelijkheden tot herbestemmen, analyses van verschillende regelgevingen, enz., wat zeer tijdrovend is. Bovendien laat de stap naar een effectieve uitvoering vaak op zich wachten, daar twijfels omtrent de haalbaarheid en duurzaamheid vaak de bovenhand nemen.

Het projectbureau herbestemming parochiekerken, dat een haalbaarheidsstudie naar de potentiële herbestemming van de parochiekerk zal uitvoeren, kan hierbij een helpende hand bieden. 

Wat

In een eerste fase van 1 februari 2016 tot 29 februari 2016 kunnen lokale besturen zich op initiatief van Vlaams minister-president Geert BOURGEOIS en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth HOMANS kandidaat stellen voor een begeleidingstraject ‘haalbaarheidsonderzoek’ voor de herbestemming van één (beschermde) parochiekerk voor één omschreven potentiële nieuwe functie. Eventueel kan het haalbaarheidsonderzoek wel duidelijkheid brengen over wat de beste keuze is uit meerdere functies die worden overwogen. 

Via een eenvoudige administratieve procedure kan een aanvraag worden ingediend bij het  projectbureau herbestemming parochiekerken. Kerkbesturen kunnen zich kandidaat stellen via de gemeente. Indien de aanvraag wordt geselecteerd voor deelname wordt contact opgenomen met de gemeente of het kerkbestuur. De deelname is dus niet gegarandeerd.

 

Opdracht projectbureau

Het projectbureau onderzoekt in verschillende stappen of de (gedeeltelijke) herbestemming van de parochiekerk op een kwalitatieve en verantwoorde manier kan worden gerealiseerd. Zij doet dit middels een ontwerpend onderzoek en financiële simulaties.

 

Praktische informatie

 

-       Aanvrager: steden, gemeenten en betrokken lokale besturen.


Opgelet! Aanvragen dienen steeds te worden ondertekend door het college van burgemeester en schepenen, ook indien de aanvraag uitgaat van het kerkbestuur.

 

-       Termijn: aanvragen dienen te worden ingediend vóór 29 februari 2016. In juni 2016 volgt een tweede oproep.

 

-       Aanvraagformulier in te dienen bij: projectbureau@herbestemmingkerken.be.

-     Verloop begeleidingstraject: zie infodocument ‘kandidaatstelling begeleidingstraject haalbaarheidsonderzoek            voor herbestemming van een parochiekerk’.

 

-      Procedure: zie infodocument ‘kandidaatstelling begeleidingstraject haalbaarheidsonderzoek voor herbestemming van een parochiekerk’.

-       Timing: doorlooptijd van ongeveer vier tot zes maanden.

 

-  Kostenplaatje: afhankelijk van de complexiteit van het dossier: zie infodocument ‘kandidaatstelling begeleidingstraject haalbaarheidsonderzoek voor herbestemming van een parochiekerk’.

Zie voor verdere informatie het infodocument ‘kandidaatstelling begeleidingstraject haalbaarheidsonderzoek voor herbestemming van een parochiekerk’ en het aanvraagformulier onderstaande links:

http://binnenland.vlaanderen.be/sites/default/files/INFODOCUMENT-KANDIDAATSTELLING.PDF

https://www.onroerenderfgoed.be/nl/actueel/nieuws/projectbureau-herbestemming-kerken-opgestart/

http://crkc.be/projectbureau-herbestemming-kerken


Verdere ontwikkelingen betreffende de herbestemming van parochiekerken worden op de voet gevolgd.

GD&A Advocaten zal niet nalaten u hiervan op de hoogte te houden.

Indien u nog vragen heeft bij de herbestemming van uw (beschermd) kerkgebouw, kan u steeds met ons contact opnemen.

 

Auteur: Nathalie MORTELMANS


Meer info?

Contacteer Nathalie MORTELMANS
Advocaat
Tel. 015/40.49.40 of
nathalie.mortelmans@gdena-advocaten.be

 

Contacteer Tom SWERTS of Gitte LAENEN
Advocaat-vennoten
Tel. 015/40.49.40 of
tom.swerts@gdena-advocaten.be of gitte.laenen@gdena-advocaten.be