Habemus datum De omgevingsvergunning wordt op 23 februari 2017 een feit

Habemus datum – De omgevingsvergunning wordt op 23 februari 2017 een feit 

Op 27 november 2015 keurde de Vlaamse regering op voorstel van minister Joke Schauvliege het besluit tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning definitief goed. Het betekende één van de laatste hordes die genomen moest worden alvorens het decreet betreffende de omgevingsvergunning in werking kon treden. Wachten was het evenwel nog op de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad, hetgeen op heden een feit is! 

Op 23 februari 2016 was het (eindelijk) zover: het uitvoeringsbesluit dd. 27 november 2015 aangaande de omgevingsvergunning, bestaande uit een duizelingwekkende 799 artikels en 19 bijlages welke tezamen met de toelichting en de Franse vertaling goed zijn voor 700 pagina’s tekst, werd gepubliceerd in een apart nummer van het Belgisch Staatsblad.

Overeenkomstig artikel 797 van voornoemd uitvoeringsbesluit – waarin wordt gestipuleerd dat het decreet betreffende de omgevingsvergunning in werking zal treden één jaar na datum van de bekendmaking van dit uitvoeringsbesluit – zal de omgevingsvergunning in werking treden op donderdag 23 februari 2017

Vanaf die datum zullen de stedenbouwkundige, de milieu- en de verkavelingsvergunning dus voorgoed uit het Vlaamse (administratieve) landschap verdwijnen, en komt er één procedure voor dergelijke aanvragen in de plaats. 

Met de bekendmaking van het besluit van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning is de kous evenwel nog niet geheel af. Eén en ander dient immers nog te gebeuren, niet in het minst opdat de omgevingsvergunning digitaal zal kunnen worden ingediend en behandeld. Het omgevingsloket zal verder op punt dienen te worden gesteld en ook de gemeenten zelf dienen op hun beurt nog de nodige software-aanpassingen te doen en warm te draaien.

Hoewel een overgangsperiode van één jaar lang lijkt, is uitstelgedrag toch een eigenschap die eigen is aan de menselijke natuur. De vrees dat gemeenten nog maar weinig tijd dreigen te hebben om zich voor te bereiden en aan te passen aan de nieuwe omgevingsvergunning zit er dan ook in.

De aantocht van de nieuwe omgevingsvergunning en het komende voorbereidingsjaar zal dan ook een grote uitdaging vormen voor de betrokken besturen en ambtenaren.

Niettemin werden bij GD&A Advocaten al de nodige voorbereidingen getroffen om u desgewenst bij te staan en te begeleiden met betrekking tot allerhande problemen en muizenissen aangaande de omgevingsvergunning!

 

Auteur: Wouter Rubens

 

Meer info?

Contacteer Tom SWERTS
Advocaat-vennoot
Tel. 015/40 49 40 of
tom.swerts@gdena-advocaten.be

Contacteer Alisa KONEVINA
Advocaat
Tel. 015/40 49 40 of
alisa.konevina@gdena-advocaten.be

Contacteer Jonas DE WIT
Advocaat
Tel. 015/40 49 40 of
jonas.dewit@gdena-advocaten.be