Opleiding VOKA Update Ruimtelijke ordening: GD&A advocaten is van de partij

Opleiding VOKA Update Ruimtelijke ordening: GD&A advocaten is van de partij


Benieuwd naar de wijzigingen die in 2015-2016 doorgevoerd zijn wat betreft het dossier ruimtelijke ordening? Op 22 april 2016 krijgt u bij Voka – Kamer van Koophandel Mechelen de belangrijkste veranderingen op een rijtje.

De regelgeving inzake ruimtelijke ordening in Vlaanderen is geen statisch gegeven. Er gaat geen maand voorbij of er gebeuren wijzigingen in het regelgevend kader. Ook in 2015-2016 was dat niet anders. Wilt u het bos door de bomen blijven zien inzake deze thematiek? Tom Swerts, GD&A-advocaten, licht de belangrijkste aanpassingen toe op vrijdag 22 april 2016 bij Voka – Kamer van Koophandel Mechelen.

Wat mag u verwachten?

  • Een overzicht van de recente wijzigingen inzake ruimtelijke ordening
  • Een blik op wat er in het najaar van 2016 op til is
  • Een concrete stand van zaken over de omgevingsvergunning en een blik op de gevolgen hiervan via praktische voorbeelden

Meer info?

Contacteer Tom SWERTS
Advocaat-vennoot
Tel 015/40.49.40 of tom.swerts@gdena-advocaten.be