De laatste rechte lijn naar de nieuwe Wet Overheidsopdrachten

De laatste rechte lijn naar de nieuwe Wet Overheidsopdrachten

In de plenaire vergadering van donderdag 12 mei 2016 hebben de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsontwerp inzake overheidsopdrachten formeel goedgekeurd. Hiermee lijkt een eerste hindernis te zijn overwonnen en ligt de weg naar een nieuw wetgevend kader open.

Er mag echter niet te enthousiast gereageerd worden. De goedkeuring van de wet heeft niet tot gevolg dat deze nieuwe basiswet weldra ook in werking zal treden. Zoals GD&A Advocaten in eerdere nieuwsbrieven berichtte, is het wachten op de broodnodige uitvoeringsbesluiten. Van het nieuwe KB Plaatsing zou een eerste voorstel circuleren, maar het is te vroeg om hier uitsluitsel over te geven.

Afwachten dus!

Nog andere weetjes

Volgens de laatste geruchten kan er - met enige voorzichtigheid - worden gesteld dat het nieuwe wettelijk kader eind dit jaar in werking zal treden. Wij volgen dit alvast verder op.

Over een mogelijke implementatie van de richtlijn betreffende de concessieovereenkomst is inmiddels ook een wetsontwerp voorhanden. Eén en ander dient nog door de parlementaire molen waardoor van een mogelijke inwerkingtreding nog geen sprake kan zijn.

Uitgebreidere informatie gewenst?

GD&A Advocaten is uiterst gespecialiseerd in alle facetten van het overheidsopdrachtenrecht en volgt de betrokken wijzigingen in het regelgevend kader op de voet. GD&A Advocaten biedt hierbij uiteenlopende opleidingen aan voor zowel aanbestedende overheden, ondernemingen als andere geïnteresseerden.

Auteur: Tessa JORDENS

         

Meer info?
Contacteer Gitte LAENEN
Advocaat-vennoot
Tel. 015/40.49.40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be