Vlaanderen verlengt het moratorium voor het aanvragen van erkenningen als dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg tot 14 juli 2017

Vlaanderen verlengt het moratorium voor het aanvragen van erkenningen als dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg tot 14 juli 2017

In 2015 werd in het procedurebesluit voor de woonzorgvoorzieningen een artikel opgenomen dat bepaalt dat aanvragen voor de erkenning als dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, die in de periode van 1 november 2015 tot en met 14 juli 2016 worden ingediend, onontvankelijk worden verklaard en niet onderzocht worden. 

Deze bepaling werd in de regelgeving ingeschreven in afwachting van een nieuwe regelgeving met evaluatiecriteria tegen 15 juli 2016 om nieuwe diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg te erkennen.

 

Op 17 juni 2016 besliste de Vlaamse Regering de einddatum van dit besluit te verlengen tot 14 juli 2017.

 

Op dit moment zijn er immers nog geen evaluatiecriteria bepaald. De Vlaamse Regering zou momenteel samen met de bestaande diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg een toekomstgerichte visienota aan het opstellen zijn, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de toekomstige persoonsvolgende financiering in de thuiszorg.

 

De gevolgen zijn evenwel duidelijk: na de aankondiging van nieuwe moratoria in de woonzorgsector (cfr. onze eerdere nieuwsbrieven), worden ook nieuwe initiatieven in de thuiszorg op de lange baan geschoven en dit voornamelijk omwille van financiële redenen. De vraag dient dan ook te worden gesteld, hoe lang de Vlaamse Regering deze budgettaire politiek nog kan volhouden, gelet op de toenemende vergrijzing die op ons af komt?

 

De verlenging van het moratorium waartoe de Vlaamse Regering nu heeft besloten, is voorzien in het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 2016 tot wijziging van artikel 45/5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers. (B.S. 29 juni 2016)

 

 

Auteur: Janina Vandebroeck

Meer info?
Contacteer Cies GYSEN
Advocaat
015/40.49.40 of cies.gysen@gdena-advocaten.be

Contacteer Stéphanie TAELEMANS
Advocaat
015/40.49.40 of stephanie.taelemans@gdena-advocaten.be