Het onteigeningsdecreet – Op naar de Raad van State, afdeling Wetgeving

Het onteigingsdecreet - Op naar de Raad van State, afdeling wetgeving.


Met de zesde staatshervorming bewerkstelligde de bijzondere wetgever (onder meer) de overheveling van de materiële bevoegdheid inzake onteigeningen aan de gewesten. Voortaan was het Vlaamse Gewest zelf in de mogelijkheid om het onteigeningsrecht, met inbegrip van de gerechtelijke onteigeningsprocedure, te herbekijken en waar mogelijk te vereenvoudigen. Lang heeft de Vlaamse decreetgever niet gewacht om van deze nieuwe bevoegdheid gebruik te maken… 

Het voorontwerp van decreet over onteigening voor het algemeen nut voorziet in één overkoepelende onteigeningsregeling voor alle onteigeningen binnen het Vlaamse Gewest. Geopteerd werd daarbij voor een eenvormige, snelle(re) en efficiënte(re) procedure die zowel in het belang van de overheid als dat van de burger speelt. Hier kon u reeds lezen hoe de Vlaamse regering op 25 maart 2016 haar principiële goedkeuring hechtte aan dit voorontwerp, waarbij eveneens op beknopte wijze de meest belangwekkende, vooropgestelde vernieuwingen werden besproken.

 

Thans heeft de Vlaamse regering recent op 8 juli 2016, na het inwinnen van (positieve) adviezen van de SALV, de SARO, de Vlaamse Woonraad, de SAR WGG, de SARC, de VlOR, de MORA, de MiNa-raad en de SERV opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over onteigening voor het algemeen nut verleend. Het voorontwerp wordt nu – als laatste voorbereidende horde –ter advies voorgelegd aan de Raad van State, afdeling Wetgeving.

 

Zonder voorbarig te willen zijn – het zou immers niet de eerste keer zijn dat een belangrijk (voor-) ontwerp van decreet of wet sneuvelt door een advies van de Raad van State – worden hierbij door de Vlaamse regering echter weinig problemen verwacht. Zo sprak Vlaams minister-president Geert Bourgeois recent ter zake reeds de intentie uit om nog dit najaar over te gaan tot de definitieve goedkeuring van het ontwerp, waarna het nog dit jaar in het Vlaams Parlement zou worden ingediend.

 

Het onteigeningsdecreet belooft na het zomerreces dan ook met rood aangestipt te staan in de politieke agenda. Of hoe het wachten op Godot eindelijk voorbij lijkt!

GD&A Advocaten is gespecialiseerd in het begeleiden van onteigeningsprocedures en voorziet tevens in het geven van opleidingen op maat. Daarnaast volgt GD&A Advocaten de ontwikkelingen uiteraard verder voor u op.


To be continued!
 

 

 

Auteur: Wouter Rubens

Meer info?
Contacteer Jonas DE WIT
Advocaat
015/40.49.40 of jonas.dewit@gdena-advocaten.be 

Contacteer Jordi SERNEELS
Advocaat
015/40.49.40 of jordi.sernees@gdena-advocaten.be