Subsidie digitale behandeling omgevingsvergunning definitief goedgekeurd

Subsidie digitale behandeling omgevingsvergunning definitief goedgekeurd


29 september 2016

Om lokale besturen financieel te ondersteunen in de noodzakelijke investeringen met het oog op de digitale behandeling en verwerking van de omgevingsvergunning, heeft de Vlaamse Regering op 23 september 2016 een nieuw subsidiebesluit goedgekeurd.

De omgevingsvergunning treedt in werking op 23 februari 2017, zodat het Omgevingsloket en het bijhorend uitwisselingsplatform noodzakelijkerwijze moeten worden aangepast in functie van de integratie van milieu- en stedenbouwinformatie in de aanvraagdossiers. Het digitaal aanvragen van de omgevingsvergunning wordt een recht, waardoor de overheden verplicht worden mee op de digitale trein te springen. Hiervoor werd een overgangsperiode voorzien van één jaar. Om de investeringen voor de overgang naar de digitale omgevingsvergunning mede mogelijk te maken, voorziet de Vlaamse Regering een eenmalige subsidiëring.

Deze nieuwe regeling voert een nieuwe basissubsidie in voor de aansluiting op het uitwisselingsplatform omgevingsvergunning (OMV) en dit in functie van de benodigde aansluitingstermijn:

Deze bassisubsidie bedraagt 3.000 euro; met de volgende bonussen:

4.500 euro indien de Vlaamse gemeente of Vlaamse provincie op 23 februari 2017 al op het uitwisselingsplatform digitale bouwaanvraag (DBA) is aangesloten en gebruik maakt van het OMV

4.500 euro indien de Vlaamse gemeente of Vlaamse provincie op het OMV aansluit in de periode tussen 23 februari 2017 en 22 augustus 2017

3.000 euro indien de Vlaamse gemeente of Vlaamse provincie op het OMV aansluit in de periode tussen 23 augustus 2017 en 22 februari 2018.

Een latere aansluiting levert geen subsidie op.

 

GD&A Advocaten volgt de ontwikkelingen op het vlak van de omgevingsvergunning op de voet. GD&A Advocaten voorziet tevens in het geven van opleidingen op maat terwijl de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning steeds dichterbij komt.

Auteur: Karin Lieckens

Meer info?

Contacteer Tom SWERTS
Advocaat-vennoot
Tel 015/40.49.40 of tom.swerts@gdena-advocaten.be

Contacteer Karin LIECKENS
Advocaat
Tel 015/40.49.40 of karin.lieckens@gdena-advocaten.be

Contacteer Alisa KONEVINA
Advocaat
Tel 015/40.49.40 of alisa.konevina@gdena-advocaten.be