YES WE CAN!: Minister keurt oprichting Zorgbedrijf Klein-Brabant en Zorgbedrijf Meetjesland goed.

YES WE CAN!: Minister keurt oprichting Zorgbedrijf Klein-Brabant en Zorgbedrijf Meetjesland goed.

21 oktober 2016

De OCMW's van Puurs en Sint-Amands waren de eerste die op 23 september 2016 het goede nieuws kregen dat, mede onder begeleiding van GD&A Advocaten, de oprichting van hun Zorgbedrijf Klein-Brabant werd goedgekeurd. Twee weken later was het dan de beurt aan de OCMW's van Maldegem, Evergem en Nevele, die zich eveneens hebben laten bijstaan door GD&A Advocaten, om de ministeriële goedkeuring voor de oprichting van hun Zorgbedrijf Meetjesland te ontvangen.

De OCMW's van Puurs en Sint-Amands en de OCMW's van Maldegem, Evergem en Nevele tonen aan dat een vereniging tussen verschillende publieke lokale zorgaanbieders weldegelijk mogelijk is. Het is dan ook te hopen dat vele besturen deze - tot op heden - unieke samenwerking tussen lokale besturen, als een geslaagd voorbeeld gaan beschouwen.

In tijden dat het steeds moeilijker wordt voor publieke zorgaanbieders om een betaalbare, kwalitatieve ouderenzorg te bieden, mogen de voordelen van deze lokale samenwerking immers niet worden onderschat. Naast de schaalvoordelen, vormen ook het flexibelere personeelsbeleid en de bedrijfsgerichte aanpak belangrijke troeven van een publiekrechtelijke vereniging overeenkomstig Titel VIII, Hoofdstuk I van het OCMW-decreet bestaande uit meerdere OCMW-besturen.

Besturen met plannen in deze richting kunnen op GD&A rekenen!

 

Meer info?
Contacteer Stéphanie TAELEMANS
Advocaat
015/40.49.40 of stephanie.taelemans@gdena-advocaten.be