The final countdown... nog 100 dagen tot de komst van de omgevingsvergunning! Bent u er klaar voor? GD&A verzorgt opleidingen op maat.

The final countdown... nog 100 dagen tot de komst van de omgevingsvergunning! Bent u er klaar voor? GD&A verzorgt opleidingen op maat.

15 november 2016

Op 23 februari 2017 zal ingevolge het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, de omgevingsvergunning haar intrede maken met heel wat aanpassingen en wijzigingen tot gevolg.

Weldra zal de vergunningsprocedure voor de huidige stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en milieuvergunningen er volledig anders uitzien door de komst van de omgevingsvergunning die voormelde vergunningen in één geheel integreert. Bijgevolg zijn er ook op het vlak van toezicht en handhaving heel wat veranderingen op til.

De intrede van de omgevingsvergunning brengt dan ook voor ondermeer besturen, stedenbouwkundig ambtenaren, architecten, deskundigen en aanvragers heel wat praktische en juridische vragen en bedenkingen met zich mee.

Geenszins limitatief kan worden gedacht aan de volgende vragen:

Ben ik verplicht een aanvraag digitaal in te dienen?

Wat moet de gemeente doen bij ontvangst van een analoog dossier? Moet de aanvraag worden gedigitaliseerd?

Wat als een aanvraag reeds vóór 23 februari 2017 is ingediend; dient de oude of de nieuwe procedure te worden gevolgd?

Wat zijn de gevolgen voor het (ontbreken van een) plan-MER?

Aan wie moet/kan er advies worden gevraagd?

Kan ik mijn aanvraag nog wijzigen in graad van beroep?

Wat zijn de taken van de lokale overheid bij een beroepsprocedure?

Kan ik nog een stedenbouwkundig attest aanvragen?

Ik wil mijn milieuvergunning uitbreiden of vernieuwen, wat nu?

Wat zijn de sancties indien ik mijn vergunning niet naleef?

Is er een koppeling met een meldingsplicht?

Enz.

 

GD&A-advocaten kan hierop vanuit haar praktische en theoretische expertise een antwoord bieden en organiseert hiervoor opleidingen op maat.

Afhankelijk van de doelgroep gaan wij specifiek in op uw noden en vragen en stippelen wij voor u een concreet traject uit. Een vorming kan een uiteenzetting van de algemene beginselen en het aanreiken van praktische handvaten impliceren of het analyseren van casestudies. Aan u de keuze!

Indien u interesse heeft, kan u steeds met ons contact opnemen en kunnen we de mogelijkheden samen bespreken.

Tot slot wensen wij u er nog op te wijzen dat op 23 februari 2017 het Omgevingsloket operationeel dient te zijn.

Steden en gemeenten die zich al hebben aangesloten of zich aansluiten vóór 1 december 2016 krijgen een financieel duwtje in de rug van minstens 7.500 euro bij de overschakeling op de digitale omgevingsvergunning. Lokale overheden die zich later aansluiten, hebben slechts recht op een beperkte subsidie. Zich zo snel mogelijk aansluiten, is de boodschap!

Disciplina vitae scipio!

Auteur: Nathalie Mortelmans

Wenst u meer info of wenst u een opleiding te organiseren?
Contacteer Nathalie Mortelmans of Tom Swerts.

Advocaten
Tel. 015/40.49.40
nathalie.mortelmans@gdena-advocaten.be
tom.swerts@gdena-advocaten.be