Studienamiddag: Knipperlichten voor lokale besturen en hun contractpartners

Studienamiddag: Knipperlichten voor lokale besturen en hun contractpartners

22 december 2016

Het regelgevende doolhof

Lokale besturen worden overladen met nieuwe regelgeving. Gaande van aanpassingen aan bestaande besluiten (bv. BBC-besluit) tot nieuwe wetten (bv. wet overheidsopdrachten). Het is quasi onmogelijk om alles correct en op de voet op te volgen.

GD&A Advocaten en Uitgeverij Vanden Broele slaan daarom de handen in elkaar om u halfjaarlijks op de hoogte te brengen van de belangrijkste wijzigingen en nieuwigheden voor lokale besturen.

Helderheid in een kort tijdsbestek

Als gespecialiseerd advocatenkantoor met meer dan 40 medewerkers volgt GD&A Advocaten alle belangrijke domeinen waar de lokale besturen mee te maken hebben op de voet op.

Als lid van het managementteam of als mandataris heeft u ongetwijfeld een ontzettend drukke agenda. U kan onmogelijk alle studiedagen volgen over de nieuwigheden waarmee uw bestuur geconfronteerd wordt. Anderzijds wordt van u wel verwacht dat u mee bent met de nieuwste ontwikkelingen in de regelgeving, standpunten van de hogere overheid of de meest recente rechtspraak.

Om deze tegenstrijdigheid te overbruggen ontwikkelden GD&A Advocaten en Uitgeverij Vanden Broele het concept “Knipperlichten voor lokale besturen”. Op donderdag 23 februari 2017 krijgt u in één namiddag een heldere uitleg van specialisten over de domeinen die volop in beweging zijn in de lokale sector. Naast de "knipperlichten" kan u ook kiezen voor enkele meer uitgediepte items.

Als er één studiedag is die u gevolgd moet hebben, is het deze wel! Naast de "knipperlichten" kan u ook kiezen voor enkele meer uitgediepte items.

Op het programma

12.45 u.  -  Onthaal en registratie van de deelnemers
13.20 u.  -  Plenaire inleiding
13.45 u.  -  Parallelsessies deel 1(1)

Knipperlichtsessies

* De heropleving van mede-eigendom in publieke en private context. (Kris Van den Broeck)
* Zorg: Subsidies en financiering in de sector van de ouderenzorg. Oude wijn in lege zakken? (Janina Vandebroeck)
* Fiscaal: “Btw-statuut lokale besturen: audi alteram partem” (Steven Michiels & Andrej Kurliuk)
* Overheidsopdrachten: Ondertekening van offertes in het licht van de recente rechtspraak van de Raad van State - Strenger dan streng? (Gitte Laenen)

Uitdiepingssessies

* Personeel: Gemeente en OCMW: Eéneiige tweeling of doodgeboren kind? Veilige oversteek of personeel overboord? (Cies Gysen & Jonas De Wit)
* PPS: De gespannen verhouding aannemer- architect bij DB(FMO)-projecten. Samenwerken en toch weer niet? (Gitte Laenen & Tessa Jordens)

15.00 u.  -  Koffiepauze
15.15 u.  -  Parallelsessies deel 2(1)

Knipperlichtsessies

* Onteigeningen: Het nieuwe onteigeningsdecreet en zijn instrumentarium. Eenvoudig zelf te realiseren? (Jonas De Wit)
* De nieuwe omgevingsvergunning in hoofdlijnen (Nathalie Mortelmans
* Financiën/PPS: Iedereen SLI? Een pleidooi voor utopisch denken. Slim lokaal investeren werkt. (Cies Gysen & Steven Michiels)

Uitdiepingssessie

* RO/milieu: De nieuwe omgevingsvergunning. Besturen in transitie. (Tom Swerts & Karin Lieckens

16.10 u.  -  Plenaire afsluiting en slotwoord
16.15 u.  -  Uitgebreide netwerkreceptie (inschrijven verplicht) (2)

(1) Per tijdsblok kiest u telkens voor de knipperlichtsessie of de uitdiepingssessie. Gelieve in het vak 'opmerking' van het online inschrijvingsformulier telkens de gewenste sessie te vermelden.

(2) Gelieve in het vak 'opmerking' van het online inschrijvingsformulier aan te geven als u aanwezig zal zijn op de netwerkreceptie.

 

Praktische info

Wanneer:
Donderdag 23 februari 2017
Waar:
Lindner hotel Antwerpen - Lange Kietvitstraat 125 - 2018 Antwerpen
Kostprijs:
 - 135 per deelnemer, incl. btw
 - 105 per deelnemer, incl. btw vanaf twee deelnemers van hetzelfde bestuur

Schrijf je in

Meer informatie over uw betaling of annulatie. 

 

Meer info?
Contacteer Gitte Laenen
Advocaat-vennoot
015/40.49.40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be