NIEUWJAARSFLASH DEPARTEMENT ZORG: De Vlaamse Regering voorziet vanaf 1 januari 2017 een bijkomende rust- en verzorgingstehuis (RVT) erkenning voor 1.226 woongelegenheden.

NIEUWJAARSFLASH DEPARTEMENT ZORG: De Vlaamse Regering voorziet vanaf 1 januari 2017 een bijkomende rust- en verzorgingstehuis (RVT) erkenning voor 1.226 woongelegenheden.

29 december 2016

Op 23 december 2016 heeft de Vlaamse Regering het besluit tot voorontwerp houdende de planning van bedden met een bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis principieel goedgekeurd. Op basis van dit besluit zal er vanaf 1 januari 2017 aan 1.226 woongelegenheden een bijkomende RVT-erkenning kunnen worden toegekend. Over dit besluit wordt momenteel het advies ingewonnen van de Raad van State.

De laatste verhoging van het aantal RVT-erkenning dateert van het besluit van 15 april 2015 (zie ook onze nieuwsbrief d.d. 23 mei 2016 “De Vlaamse Regering voorziet voor 1.226 woongelegenheden een bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis (RVT)”). Het aantal RVT-bedden werd daarmee verhoogd naar 44.697. Artikel 1 van het voorontwerpbesluit van 23 december jl. trekt het aantal bedden met een bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis nog eens op tot 45.923 bedden. Er zullen vanaf 1 januari 2017 dan ook bijkomende RVT-erkenningen kunnen worden toegekend aan 1.226 woongelegenheden.

In haar toelichtingsnota bij het voorontwerp van besluit d.d. 23 december 2016 benadrukt de Vlaamse Regering dat de extra middelen voor woonzorgcentra met zwaar zorgbehoevende bewoners voor een verminderde werkdruk dienen te zorgen bij het personeel en tevens de betaalbaarheid van de zorg voor de bewoners dienen te verzekeren. Daarnaast stelt de Vlaamse Regering, geheel in de lijn van het huidige politieke mantra, werken in woonzorgcentra werkbaarder te willen maken en de zorg- en dienstverlening efficiënter te willen organiseren.

De wijze waarop de bijkomende RVT-erkenningen zullen worden toegekend, is momenteel nog niet bepaald. De Minister dient hiervoor nog een regeling te voorzien. De vraag stelt zich dan ook of de, hier en daar in vraag gestelde, voorrangsregeling voor woonzorgcentra met een lage RVT-dekkingsgraad, zoals momenteel voorzien in het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2016 houdende de toekenning en de erkenning van bijkomende bedden met een bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis, behouden zal blijven?

Het laat zich in elk geval aanzien dat de regelgevingsactiviteit in de zorgsector in 2017 wederom niet zal vertragen. Opvolging vereist dus! Hiervoor kan u ook in 2017 op het Departement Zorg van GD&A Advocaten rekenen.

“The time is out of joint. O cursed spite, That ever GD&A was born to set it right.”

 

We wensen u alvast een boeiend en succesvol 2017!

 

Auteurs: Stéphanie Taelemans en Ann-Sofie Custers

Meer info?
Contacteer Stéphanie Taelemans

Advocaat
t 015/40.49.40 of stephanie.taelemans@gdena-advocaten.be