Verlaagd btw-tarief van 6% op verhuur van fietsen via openbaar fietssysteem

Verlaagd btw-tarief van 6% op verhuur van fietsen via openbaar fietssysteem

16 januari 2017

We kennen ze allemaal, de gedeelde fietsen die in een aantal steden en gemeenten ter beschikking worden gesteld om korte lokale verplaatsingen te doen (bv. de rode fietsen van Velo in Antwerpen en de gele fietsen van Villo in Brussel). Met de Beslissing BTW nr. E.T.131.027 dd. 16.12.2016 wordt de verhuur van deze fietsen, bij wijze van proef, onderworpen aan het verlaagd btw-tarief van 6%. De administratieve tolerantie is in werking getreden sinds 1 januari 2017.

Fietsen in zelfbediening

Uit de Beslissing BTW nr. E.T.131.027 dd. 16.12.2016 blijkt duidelijk dat de administratie niet elke verhuur van fietsen beoogt. Enkel de verhuur van fietsen via een openbaar fietsensysteem, waarvan het initiatief kadert in een algemeen en geïntegreerd mobiliteitsbeleid van de regionale en lokale overheden en dat een aanvulling vormt op het bestaand openbaar vervoer, wordt onderworpen aan het verlaagd tarief. De administratie specifieert in extenso de kenmerken waaraan het openbaar fietsensysteem moet voldoen (zich bevinden op een openbare plaats, continu beschikbaar zijn voor de gebruikers, onbemande fietsstations, vereiste registratie ...).

Openbare instellingen

De administratie merkt wel op dat er uiteraard enkel btw dient te worden aangerekend wanneer de verhuur van dergelijke fietsen ingevolge de bepalingen van het btw-wetboek ook effectief belast moet zijn.

Zo blijft de verhuur van fietsen door een gemeente bijvoorbeeld buiten de toepassingssfeer van de btw wanneer deze verhuur geen concurrentieverstoring van enige betekenis veroorzaakt. Zoals weergegeven in de circulaire AAFisc. nr. 42/2015 dd. 10 december 2015 neemt de administratie aan dat er geen concurrentieverstoring is wanneer de jaarlijkse omzet uit de fietsenverhuur het bedrag van 25.000 euro niet overschrijdt.

Instellingen met sociaal oogmerk

Voor de volledigheid merkt de administratie ook nog op dat het verhuren van fietsen door de instellingen met sociaal oogmerk, die voldoen aan alle toepassingsvoorwaarden van rubriek XXXV van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20, onderworpen is aan het verlaagd btw-tarief van 6% ongeacht of die verhuur kadert binnen een openbaar fietsensysteem zoals bedoeld in de beslissing dd. 16 december 2016.

 De toekomst zal uitwijzen of deze administratieve tolerantie, die bij wijze van proef werd ingevoerd, definitief zal worden verankerd in het KB nr. 20 (vaststelling van de btw-tarieven). GD&A Advocaten volgt dit vanzelfsprekend verder op.

 

Auteur: Nathalie Wouters

Meer info?
Contacteer Steven Michiels
Advocaat-vennoot
t 015/40.49.40 of steven.michiels@gdena-advocaten.be