De Ministerraad maakt één van zijn goede voornemens reeds waar - het ontwerp van Koninklijk Besluit inzake de plaatsing van overheidsopdrachten werd goedgekeurd.

De Ministerraad maakt één van zijn goede voornemens reeds waar - het ontwerp van Koninklijk Besluit inzake de plaatsing van overheidsopdrachten werd goedgekeurd.

24 januari 2017

Nadat de nieuwe basiswet Overheidsopdrachten d.d. 17 juni 2016 afgelopen zomer in het Belgisch Staatsblad verscheen, werd er reikhalzend uitgekeken naar het eerste uitvoeringsbesluit. Het nieuwe overheidsopdrachtenkader kan immers niet in werking treden zonder de broodnodige uitvoeringsbesluiten. Vorige week zette de Ministerraad hiertoe de eerste stap.

Het eerste uitvoeringsbesluit van de nieuwe wet van 17 juni 2016 inzake de overheidsopdrachten in de klassieke sectoren lijkt zijn definitieve vorm aan te nemen. De Ministerraad keurt immers op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van Koninklijk Besluit goed inzake de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.

Dit eerste uitvoeringsbesluit bouwt verder op de initiatieven die reeds in de wet werden genomen. Meer bepaald verbindt dit KB zich ertoe om KMO's verder te ondersteunen en sociale dumping verder te bestrijden. Ook voorziet dit ontwerp bepalingen aangaande opdrachten van beperkte waarde en opdrachten die de aanstelling van advocaten inhouden.

Na een eerste lezing van dit uitvoeringsbesluit komen alvast volgende kernpunten naar boven:

• de invoering van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA).
• de nieuwe regels voor de sociale en andere specifieke opdrachten.
• de regels betreffende het veralgemeend gebruik van elektronische communicatiemiddelen.
• de regels in verband met uitsluitingen en corrigerende maatregelen.
• de aangepaste regels betreffende de verschillende (eerder al gekende of nieuwe) procedures.

Het ontwerp Koninklijk Besluit zal nu voor advies worden overgemaakt aan de afdeling wetgeving van de Raad van State.

Wij volgen het wetgevingsproces alvast verder op en van zodra het advies door de Raad van State is gegeven berichten wij u uitgebreid verder.

Uitgebreidere informatie gewenst?

GD&A Advocaten is uiterst gespecialiseerd in alle facetten van het overheidsopdrachtenrecht en volgt de betrokken wijzigingen in het regelgevend kader op de voet. GD&A Advocaten biedt hierbij uiteenlopende opleidingen aan voor zowel aanbestedende overheden, ondernemingen als andere geïnteresseerden.

Auteur: Tessa Jordens 

Meer info?
Contacteer Gitte Laenen

Advocaat-vennoot
Tel. 015/40.49.40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be