Publicatiekoorts - Nu ook wijzigingen Rechtsbeschermingswet Overheidsopdrachten (én concessies) gepubliceerd!

Publicatiekoorts - Nu ook wijzigingen Rechtsbeschermingswet Overheidsopdrachten (én concessies) gepubliceerd!

27 maart 2017

Begin dit jaar berichtte GD&A Advocaten reeds dat het wetsontwerp inzake de wijziging van de “Rechtsbeschermingswet” (Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten) werd goedgekeurd. Afgelopen week werd deze wet ook gepubliceerd.

Op 17 maart 2017 verscheen de Wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten in het Belgisch Staatsblad. Dit is een belangrijk gegeven aangezien de publicatie de laatste horde naar de inwerkingtreding is.

De inwerkingtreding zal echter worden bepaald door een afzonderlijk koninklijk besluit. Het blijft immers de wens van de wetgever om het vernieuwde overheidsopdrachtenkader simultaan in werking te laten treden. Volgens de laatste geruchten zal de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving gepland staan op 1 juli 2017. Doch zouden de broodnodige nieuwe koninklijke besluiten die de plaatsing én uitvoering van de overheidsopdrachten regelen niet voor de paasvakantie worden gepubliceerd. Het wordt dus alle hens aan dek én studeren geblazen. 

Graag herinneren wij u ook aan het feit dat de nieuwe rechtsbeschermingswet niet enkel toepasselijk zal zijn op overheidsopdrachten, maar ook op concessieovereenkomsten. Deze laatsten worden door de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten immers ook wettelijk verankerd. Voor een uitgebreidere bespreking van de wijzigingen verwijzen wij graag naar een eerdere nieuwsbrief “Een kus van de juf en een bank vooruit - wetsontwerp Wijziging Rechtsbeschermingswet Overheidsopdrachten is ook aangenomen” van 30 januari jl.

Auteur: Tessa Jordens
 
Meer info?
Contacteer Gitte Laenen

Advocaat-vennoot
t 015/40 49 40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be