Seminarie: Uw kerkenbeleidsplan: van papier naar praktijk. Juridische raad is goud waard!

Seminarie: Uw kerkenbeleidsplan: van papier naar praktijk. Juridische raad is goud waard!

25 april 2017

Kerkgebouwen nemen van oudsher een centrale plaats in de Vlaamse samenleving in. Ze staan letterlijk in het hart van de gemeente of zijn ankerpunten in het landschap. Toch is hun gebruik voor de katholieke eredienst de laatste jaren onder druk te komen staan. Kerken worden minder frequent gebruikt of zijn te groot geworden voor de lokale geloofsgemeenschappen of parochies, wat ook financiële gevolgen met zich meebrengt.

Kerkelijke en burgerlijke overheden dienen op aansturen van de Vlaamse Overheid thans een visie te ontwikkelen over het toekomstig gebruik van de (katholieke) parochiekerken in elk van de Vlaamse gemeenten. Deze visie dient te worden vertaald in een “kerkenbeleidsplan”. Dit kerkenbeleidsplan geldt voortaan ook als voorwaarde om nog in aanmerking te komen voor premies of subsidies van de Vlaamse Overheid voor restauratie of renovatie van gebouwen van de eredienst.

Zodra het kerkenbeleidsplan is goedgekeurd en het principe van neven- of herbestemming van kerkgebouwen is vastgelegd, volgt de geleidelijke implementatie ervan. Zowel bij de opmaak van het kerkenbeleidsplan als in de uitvoerende fase worden kerkbesturen en gemeentebesturen
geconfronteerd met een aantal juridische vragen en problemen.

GD&A Advocaten en CRKC slaan tijdens dit seminarie de handen in elkaar om beheerders en eigenaars van kerkgebouwen wegwijs te maken in dit juridisch kluwen. Het burgerlijk recht, canoniek recht, ruimtelijke ordening, onroerend erfgoed, overheidsopdrachten en fiscaal recht worden daarbij onder de loep genomen.

Deze aspecten zullen tevens praktisch worden geduid aan de hand van een aantal pilootprojecten die door de stad Antwerpen thans worden uitgevoerd.

Bekijk de volledige uitnodiging

Op het programma:                                                                                          

08u30-09u15: Ontvangst met ontbijtkoek
09u15-10u30: Ontvangstwoord


Inleiding: Kerkenbeleidsplannen voor Vlaamse parochiekerken.
Jan Jaspers - CRKC

De aanloop naar de herbestemming van uw kerk: laat kerkelijk en burgerlijk recht geen hindernis zijn.
Nathalie Mortelmans - advocaat GD&A

10u30-11u00: Koffiepauze

Welke wilde plannen rond neven- en herbestemmingen doorstaan een creatieve toetsing aan de regels inzake ruimtelijke ordening?
Tom Swerts - advocaat-vennoot GD&A

Uw kerk beschermd als onroerend erfgoed: een opportuniteit of een obstakel?
Nathalie Mortelmans - advocaat GD&A

Een greep uit de praktijk: Fortitudo of Acedia? Eenparochiekerk herbestemmen.
Jan Van Vaerenbergh - stad Antwerpen

12u30-13u30: Lunchpauze

Van beginselen van behoorlijk bestuur over zakelijke rechten naar overheidsopdrachten: een juridische gids door het bos en de bomen.
Gitte Laenen - advocaat-vennoot GD&A

Pro Deo of pro fisco: fiscale aspecten en subsidies.
Steven Michiels - advocaat-vennoot GD&A

Een greep uit de praktijk: Temperantia of Prudentia? Tijdelijke invulling van een parochiekerk.
Jan Van Vaerenbergh - stad Antwerpen

Q&A

Slotwoord (Vlaamse bisdommen)

15u45-17u15: Receptie


Waar en Wanneer:

14 juni 2017                               16 juni 2017
Kapel Clarenhof                         Sint-Baafshuis 2
Guffenslaan 43                          Biezekapelstraat 2 
3500 Hasselt                              9000 Gent

Deelnameprijs: 50,00 incl.BTW 

Schrijf je in