GD&A Advocaten organiseert een Studievoormiddag Overheidsopdrachten “Knelpunten bij de uitvoering van overheidsopdrachten”

GD&A Advocaten organiseert een Studievoormiddag Overheidsopdrachten “Knelpunten bij de uitvoering van overheidsopdrachten”

27 april 2017

Inleiding

Het nieuwe overheidsopdrachtenkader krijgt langzaam maar zeker vorm. In die zin werd recent ook een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd met daarin de gewijzigde algemene uitvoeringsregels voor overheidsopdrachten. In het bijzonder de wijzigingsmogelijkheden in hoofde van de aanbestedende overheid lopende de uitvoering van de opdracht zullen ingrijpend hervormd worden.

Bovendien kan vastgesteld worden dat een aanzienlijk deel van de juridische uitvoeringsdiscussies terug te brengen valt tot het niet naleven van wettelijk voorgeschreven termijnen en verplichtingen. Het groot aantal disputen betreffende betalingen en incidenten ingevolge tekortkomingen en onvoorzienbare omstandigheden vallen daarbij op.

Gelet op het belang van de hervormingen en de impact van uitvoeringsperikelen op de dagelijkse werking van besturen én marktspelers leek het Gitte Laenen, Roel Van Eetvelt en Matthias Vandyck, specialisten in het overheidsopdrachtenrecht bij GD&A Advocaten, zeer nuttig om hieraan een studievoormiddag te wijden, met de mogelijkheid tot een interactief gesprek tussen sprekers en deelnemers.


Voor wie

Deze studievoormiddag is bedoeld voor iedereen (aanbestedende overheid of marktspeler) die op geregelde wijze met de uitvoering van overheidsopdrachten in contact komt.


Waar en wanneer

Donderdag 22 juni 2017
Bedrijvencentrum 4 Wings
Nijverheidsstraat 13
2260 Oevel-Westerlo


Programma

De studievoormiddag start om 9.00u (onthaal vanaf 8u30) en eindigt om 12.00u met aansluitend broodjeslunch.

08.30u-09.00u       Ontvangst met koffie
09.00u-09.50u       Wijzigingen van de opdracht lopende de uitvoering
09.50u-10.40u       Facturatie, betaling en aanvaarding van de werken/leveringen/diensten
10.40u-11.15u       Koffiepauze
11.15u-12.00u       Wat als de uitvoering van de opdracht misloopt?
12.00u                     Broodjeslunch (vooraf inschrijven)

Schrijf je in

Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt, dus snel inschrijven is nodig.


Prijs

De deelnameprijs bedraagt:
• 50 euro per persoon (zonder broodjeslunch)
• 65 euro per persoon (met broodjeslunch)

Te betalen bij ontvangst van de factuur.

Bestelbons doormailen aan studiedagen@gdena-advocaten.be of via post aan GD&A Advocaten Antwerpsesteenweg 16-18 2800 Mechelen.


Meer info?
Contacteer Gitte Laenen

Advocaat-vennoot
t 015/40.49.40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be