Studienamiddag Decreet Lokaal Bestuur

Studienamiddag Decreet Lokaal Bestuur

28 april 2017

De Vlaamse regering keurde op 24 februari 2017 het voorontwerp van het Decreet Lokaal Bestuur goed. Dit decreet regelt vanaf 2019 de werking van gemeenten, OCMW's, hun EVA's en samenwerkingsverbanden.

Het voorontwerp van het decreet Lokaal Bestuur is het resultaat van een niet geheel vlekkeloos parcours. De conceptnota van 13 mei 2016, waarvan het huidige voorontwerp de uitwerking is, kwam er na het negatieve advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State op het voornemen om op federaal niveau de OCMW-wet te wijzigen om een werkelijke samensmelting van gemeente en OCMW mogelijk te kunnen maken.

Het zwaartepunt van het decreet vormt vanzelfsprekend de doelstelling om, zij het zonder fusie in de juridische zin, gemeente en OCMW zowel politiek als ambtelijk onder dezelfde leiding te plaatsen. De OCMW-raad zal identiek zijn aan de gemeenteraad en beide rechtspersonen staan onder leiding van dezelfde secretaris-directeur en hebben een gemeenschappelijke financieel beheerder.

GD&A Advocaten en BDO werpen een constructieve, maar kritische blik op het voorontwerp in een gezamenlijke studienamiddag op 30 mei of 8 juni 2017.

Voor wie:
Deze studienamiddag is vooral gericht op de leden van het managementteam van gemeente, OCMW en hun EVA's en op lokale mandatarissen.

Waar en wanneer:
U kan deze studienamiddag volgen op één van deze locaties:

Dinsdag 30 mei 2017 te Gent:
Vlerick Business School
Reep 1
9000 Gent - Belgium

Donderdag 8 juni 2017 te Leuven:
Brabanthal
Brabantlaan 1
3001 LEUVEN

Programma:

13.00u: Onthaal met koffie
13.30u: Intro door BDO: Blauwdruk decreet Lokaal Bestuur
13.50u: GD&A:

Politieke integratie of personele unie?
Ambtelijke integratie: een vierkantsvergelijking met complexe constanten?
Verzelfstandiging en samenwerking: vertrouwen is goed, controle is beter?
Door Cies Gysen, Steven Michiels en Jonas De Wit

14.50u:  koffiepauze:
15.10u:  BDO:

Hoe succesvol integreren? BDO definieert de do's en don'ts uit 10 jaar praktijkervaring.
Organisatiecultuur bij de integratie van het OCMW en de gemeente: clash of civilizations?
De gewijzigde beleids- en beheerscyclus: dit moet u zeker weten!
Door Frank De Smet, Michael Tack en Bert Gijsels

16.10u: Slotwoord door Cies Gysen
16.30u tot 17.30: receptie

Inschrijven:
Inschrijven kan via e-mail naar studiedagen@gdena-advocaten.be of telefonisch op het nummer 015/40 49 40.

Prijs:
Deelname kost 90 EUR incl btw per persoon, te betalen bij ontvangst van de factuur. Bestelbon doormailen naar studiedagen@gdena-advocaten.be

Auteur: Steven Michiels

Meer info?
Contacteer Steven Michiels

Advocaat
t 015/40.49.40 of steven.michiels@gdena-advocaten.be