FINAL CALL - Het nieuwe overheidsopdrachtenkader klassieke sectoren treedt in werking op 30 juni 2017!!!

FINAL CALL - Het nieuwe overheidsopdrachtenkader klassieke sectoren treedt in werking op 30 juni 2017!!!

9 mei 2017

Na maanden van speculaties over de lang verwachte inwerkingtreding van het vernieuwde overheidsopdrachtenkader is er eindelijk duidelijkheid. Het nieuwe KB Plaatsing inzake klassieke sectoren werd immers gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad waarbij ons oog vrijwel meteen viel op artikel 133: “Dit besluit, met uitzondering van artikel 126, treedt in werking op 30 juni 2017”.

Het is dus zover...

Overheidsopdrachten binnen de klassieke sectoren die vanaf 30 juni 2017 worden bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt, alsook opdrachten waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf die datum wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte, dienen toepassing te maken van de Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en van het KB Plaatsing Klassieke Sectoren van 18 april 2017.

Wat betreft de uitvoeringsbepalingen inzake concessieovereenkomsten, de plaatsingsregels voor de speciale sectoren en de bepalingen die het KB Uitvoering van 14 januari 2013 en de Rechtsbeschermingswet dienen te vervangen, blijft het nog even gissen, maar de kans is uiteraard groot dat ook daar wordt gemikt op 30 juni 2017.

GD&A Advocaten volgt alle tendensen echter op de voet en houdt u uiteraard op de hoogte.

Uitgebreidere informatie gewenst?

GD&A Advocaten is uiterst gespecialiseerd in alle facetten van het overheidsopdrachtenrecht en volgt de betrokken wijzigingen in het regelgevend kader op de voet. GD&A Advocaten biedt hierbij uiteenlopende opleidingen aan voor zowel aanbestedende overheden, ondernemingen als andere geïnteresseerden.

Auteur: Tessa Jordens
 

Meer info?
Contacteer Gitte Laenen

Advocaat-vennoot
t 015/40 49 40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be