Proficiat, u heeft uw kerkenbeleidsplan klaar - en wat na 1 oktober 2017?

Proficiat, u heeft uw kerkenbeleidsplan klaar - en wat na 1 oktober 2017?

22 mei 2017

GD&A Advocaten en CRKC geven u tijdens de studiedagen op 14 juni (Hasselt) en 16 juni (Gent) 2017 een aantal tips and tricks bij de realisatie van uw kerkenbeleidsplan!

Studiedagen: “Uw kerkenbeleidsplan: van papier naar praktijk”

GD&A Advocaten en CRKC (Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur) willen u dan ook graag bijstaan bij de opmaak en realisatie van uw kerkenbeleidsplan, wat vaak gepaard gaat met een juridisch kluwen.

Op 14 en 16 juni 2017 zullen wij dan ook een aantal juridische aspecten inzake kerkelijk recht, burgerlijk recht, ruimtelijke ordening, onroerend erfgoed, overheidsopdrachten en fiscaal recht onder de loep nemen en met u overlopen.

De heer Jan Van Vaerenbergh van de stad Antwerpen zal bovendien een aantal aspecten praktisch komen toelichten aan de hand van haar pilootprojecten.

GD&A Advocaten en CRKC nodigen u dan ook van harte uit op onze studiedagen.

Waar en wanneer?
- 14 juni 2017: Kapel Clarenhof te Guffenslaan 43, 3500 Hasselt
- 16 juni 2017: Sint-Baafshuis te Biezekapelstraat 2, 9000 Gent

Prijs?
50,00 euro p.p.

Inschrijven?
Via e-mail naar studiedagen@gdena-advocaten.be

Kerkenbeleidsplan - What's in a name...

Opdat u geen erfgoedpremie of subsidie voor gebouwen van de eredienst zou verliezen, dienen gemeenten en kerkbesturen de handen in elkaar te slaan en een actueel kerkenbeleidsplan goed te keuren.

Wat?

Kerken:
Gebouwen bestemd voor de eredienst waarbij een beschrijving, situering in de ruimtelijke omgeving en het actueel gebruik van het gebouw van de eredienst worden opgenomen.

Beleids:
Langetermijnvisie van het representatief orgaan van de eredienst (bisdom) en de gemeente- of   provincieraad respectievelijk college van burgemeester en schepenen.

Plan:
Een onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de toekomstige functie van de betrokken gebouwen (valorisatie, medegebruik, nevenbestemming, herbestemming of sloop?), inclusief een plan van aanpak hoe de toekomstige invulling met nevenfuncties of herbestemming ervan zal worden onderzocht.

Deadline? Uiterlijk tegen 1/10/2017 voor monumenten op de wachtlijst

Voor beschermde monumenten van de eredienst waarvoor een restauratiedossier werd ingediend op basis van het Monumentendecreet geldt bovendien een vervaltermijn. Voor deze dossiers dient immers uiterlijk tegen 1 oktober 2017 een goedgekeurd actueel kerkenbeleidsplan voor te liggen. Zo niet, dan zal een nieuwe aanvraag moeten worden ingediend en komt men weer onderaan de wachtlijst...

Intussen werden 95 kerkenbeleidsplannen ingediend bij het agentschap onroerend erfgoed. 9 hebben de toets in totaliteit door het agentschap doorstaan en 27 werden principieel goedgekeurd, maar dienen nog door de gemeenteraad en/of bisdom te worden goedgekeurd.

GD&A volgt de goedkeuring en uitwerking van de kerkenbeleidsplannen op de voet en zal u ten gepaste tijde op de hoogte brengen!

Auteur: Nathalie Mortelmans

Meer info?
Contacteer Nathalie Mortelmans

Advocaat
t 015/40.49.40 of nathalie.mortelmans@gdena-advocaten.be

Inschrijvingen?
studiedagen@gdena-advocaten.be