Only one week left to take off ... Ook het KB Plaatsing Nutssectoren werd gepubliceerd.

Only one week left to take off ... Ook het KB Plaatsing Nutssectoren werd gepubliceerd.

26 juni 2017

Na weken spannend afwachten lijken nu ook de laatste twijfels inzake de inwerkingtreding van het nieuwe Overheidsopdrachtenkader te smelten als sneeuw voor de hevige zonnestralen van de laatste dagen.

Vrijdag 23 juni ll. werd immers het Koninklijk Besluit van 18 juni 2017 inzake de plaatsing van overheidsopdrachten in de speciale sectoren gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Nadat op 9 mei jl. het KB Plaatsing inzake de klassieke sectoren werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, waarbij de inwerkingtreding ervan (evenals van de Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016) werd gelegd op 30 juni 2017, was het wachten op de volgende etappes in het uitvoeringsverhaal.

Afgelopen vrijdag viel de beurt toe aan het KB Plaatsing inzake de speciale sectoren of ook gekend als de nutssectoren.

De opdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten worden zodoende in een afzonderlijk KB ondergebracht waarvoor een iets afwijkende regelgeving geldt. Welke overheidsbedrijven binnen de nutssectoren onderworpen zijn aan deze specifieke regelgeving wordt op niet-limitatieve wijze opgesomd in Bijlage 1 van het betrokken Koninklijk Besluit.

Verder legt artikel 131 van het besluit de inwerkingtreding van het besluit eveneens vast op 30 juni 2017.

Verwacht wordt dat nog voor 30 juni, zijnde aanstaande vrijdag, het vernieuwde KB Uitvoering en de plaatsingsregels inzake de concessieovereenkomsten eveneens gepubliceerd zullen worden.

De eindsprint is dan ook ingezet - u weze bij deze gewaarschuwd ...

Wij houden het Belgisch Staatsblad alvast nauwlettend in de gaten en berichten u dienaangaande verder.

Uitgebreidere informatie gewenst?

GD&A Advocaten is uiterst gespecialiseerd in alle facetten van het overheidsopdrachtenrecht en volgt de betrokken wijzigingen in het regelgevend kader op de voet. GD&A Advocaten biedt hierbij uiteenlopende opleidingen aan voor zowel aanbestedende overheden, ondernemingen als andere geïnteresseerden.

Auteur: Tessa Jordens

Meer info?
Contacteer Gitte Laenen

Advocaat-vennoot
t 015/40 49 40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be