Staat uw pand op de (nieuwe) inventaris bouwkundig erfgoed Limburg? Wees alert!

Staat uw pand op de (nieuwe) inventaris bouwkundig erfgoed Limburg? Wees alert!

26 juni 2017

Het Agentschap Onroerend Erfgoed organiseert van 1 juni t.e.m. 30 juli 2017 een openbaar onderzoek over de vaststelling van de nieuwe inventaris van het bouwkundig erfgoed dat is gelegen in de provincie Limburg. Door deze vaststelling kunnen nieuwe panden worden opgenomen en panden die reeds werden geïnventariseerd van de lijst worden geschrapt.

Inventaris?

Een inventaris is een oplijsting van onroerende goederen en gehelen van onroerende goederen met erfgoedwaarde.

Erfgoedwaarde is de archeologische, architecturale, artistieke, culturele, esthetische historische, industrieel-archeologische technische waarde, ruimtelijk-structurerende, sociale, stedenbouwkundige, volkskundige of wetenschappelijke waarde waaraan onroerende goederen en de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken hun huidige of toekomstige maatschappelijke betekenis ontlenen.

Dit impliceert dat ook panden die zelfs in een slechte bouwfysische staat verkeren, omwille van voorgaande elementen toch nog kunnen worden opgenomen op de inventaris. 

Naast de inventaris bouwkundig erfgoed kent de regelgeving betreffende het onroerend erfgoed nog vijf andere inventarissen:

de landschapsatlas

de inventaris van archeologische zones

de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarden

de inventaris van historische tuinen en parken

de inventaris van het varend erfgoed

Gevolgen opname vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed na openbaar onderzoek.

Een opname op de inventaris impliceert niet steeds nadelen, maar biedt ook mogelijkheden door de rechtsgevolgen die eraan worden verbonden. De opname op de inventaris bouwkundig erfgoed na het organiseren van een openbaar onderzoek brengt de volgende rechtsgevolgen met zich mee:

Ten eerste geldt er een specifieke zorg- en motiveringsplicht voor administratieve overheden. Bij elke beslissing over een eigen werk of eigen activiteit van de administratieve overheid met directe impact op het geïnventariseerd erfgoed dient te worden aangegeven hoe rekening werd gehouden met de zorgplicht.

Ten tweede geldt een informatieplicht bij de eigendomsoverdracht, verhuur voor meer dan 9 jaar, inbreng in een vennootschap, een erfpacht of een opstalrecht of op een andere wijze de eigendomsoverdracht met een verlengd karakter van het goed bewerkstelligt.

Ten derde kan het onroerend goed nog wel worden gesloopt, maar zal steeds een vergunning vereist zijn. Bovendien zal de vergunningverlenende overheid haar beslissing dienen te motiveren en aangeven hoe de erfgoedwaarden in acht werden genomen.

Ten vierde kan een afwijking worden gevraagd van de EPB-normen als dat nodig is om de erfgoedwaarde van het pand in stand te houden.

Ten vijfde geldt in de sociale woningbouw dat de kosten voor renovatie maximaal 80% van de prijs voor een nieuwbouw van dezelfde omvang mogen bedragen. Bij hogere renovatiekosten dient het gebouw te worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Voor gebouwen uit de vastgestelde lijst geldt die 80%-regel niet.

Tot slot geldt er een specifieke regeling voor zonevreemde gebouwen die zijn opgenomen op de vastgestelde inventaris, dewelke gemakkelijker een nieuwe functie kunnen krijgen.

Welke gemeenten?

Alken, As, Beringen, Bilzen, Bocholt, Borgloon, Bree, Diepenbeek, Dilsen-stokkem, Genk, Gingelom, Halen, Ham, Hamont-achel, Hasselt, Hechtel-eksel, Heers, Herk-de-stad, Herstappe, Heusden-zolder, Hoeselt, Houthalen-helchteren, Kinrooi, Kortessem, Lanaken, Leopoldsburg, Lommel, Lummen, Maaseik, Maasmechelen, Meeuwen-gruitrode, Neerpelt, Nieuwerkerken, Opglabbeek, Overpelt, Peer, Riemst, Sint-truiden, Tessenderlo, Tongeren, Voeren, Wellen, Zonhoven, Zutendaal.

In de toekomst zullen de andere provincies aan bod komen.

Hoe kan ik nagaan of mijn pand opnieuw of niet meer zal worden opgenomen op de inventaris?

Of je onroerend goed is opgenomen op de inventaris of niet kan worden nagegaan via de volgende link:
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/bescherming/openbare-onderzoeken/inventaris-bouwkundig-erfgoed-limburg/

Wat kan ik doen indien ik niet akkoord ben?

U kan een bewaar indienen of opmerkingen formuleren tot uiterlijk 30 juli 2017 middels het versturen van een aangetekende brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed of het afgeven van een brief tegen ontvangstbewijs. Met laattijdige opmerkingen en bezwaren wordt er geen rekening gehouden.

En wat dan ...?

Na de organisatie van het openbaar onderzoek dat 60 dagen duurt, dient advies te worden ingewonnen bij de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE).

Het advies dient binnen een vervaltermijn van 30 dagen, dewelke kan worden verlengd met 30 dagen, te worden verleend. Zo niet, kan aan het advies worden voorbijgegaan.

Vervolgens stelt de Vlaamse Regering de inventaris vast en zal rekening moeten worden gehouden met de rechtsgevolgen die eraan worden verbonden.

Indien u vragen heeft omtrent de vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed, de eraan verbonden rechtsgevolgen of indien u verdere informatie wenst omtrent onroerend erfgoed in het algemeen, kan u steeds met ons contact opnemen.


Auteur: Nathalie Mortelmans

Meer info?
Contacteer Tom Swerts

Advocaat-Vennoot
t 015/40 49 40 of tom.swerts@gdena-advocaten.be

Contacteer Nathalie Mortelmans
Advocaat
t 015/40 49 40 of nathalie.mortelmans@gdena-advocaten.be