NIEUWSFLITS: aangepaste uitvoeringsregels voor overheidsopdrachten ook gepubliceerd.

NIEUWSFLITS: aangepaste uitvoeringsregels voor overheidsopdrachten ook gepubliceerd.

29 juni 2017

Drie dagen voor de inwerkingtreding van het nieuwe overheidsopdrachtenkader werd nu ook het KB tot wijziging van het KB Uitvoering gepubliceerd.

Vanaf morgen zijn de aangepaste regels voor de uitvoeringsfase inzake overheidsopdrachten van kracht. Ze werden nochtans pas eergisteren gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad ...

Er is sprake van een ingrijpende hervorming van de regels omtrent het doorvoeren van wijzigingen aan een bestaande opdracht, aanpassingen in verband met de strijd tegen de sociale dumping en een heel aantal eerder technische aanpassingen. Ook wordt het toepassingsgebied gewijzigd.

Vanaf 30 juni 2017 moeten alle opdrachten die worden aangekondigd of waarvoor een uitnodiging tot indiening van een offerte of een aanvraag tot deelneming is ingediend de aangepaste uitvoeringsregels - en evident ook de nieuwe plaatsingsregels - respecteren.

Uitgebreidere informatie gewenst?

GD&A Advocaten is uiterst gespecialiseerd in alle facetten van het overheidsopdrachtenrecht - in het bijzonder ook de uitvoeringsfase - en volgt de betrokken wijzigingen in het regelgevend kader op de voet. GD&A Advocaten biedt hierbij uiteenlopende opleidingen aan voor zowel aanbestedende overheden, ondernemingen als andere geïnteresseerden.

Meer info?

Contacteer Gitte Laenen
Advocaat-Vennoot
t 015/40 49 40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be

Contacteer Roel Van Eetvelt
Advocaat
t 015/40 49 40 of roel.vaneetvelt@gdena-advocaten.be