Het gaat heel (te) snel: op 29 juni 2017 gepubliceerd en de dag erna in werking: het Koninklijk Besluit betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten.

Het gaat heel (te) snel: op 29 juni 2017 gepubliceerd en de dag erna  in werking: het Koninklijk Besluit betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten.

3 juli 2017

Dat vrijdag 30 juni 2017 een belangrijke dag is voor menig liefhebber van overheidsopdrachten staat buiten kijf, maar dat ook het nieuwe uitvoeringsbesluit van de concessieovereenkomsten nog werd gepubliceerd en in werking is getreden, is ongezien (en onverhoopt?).

Ruim een maand nadat de ministerraad het licht op groen zette voor het ontwerp van het koninklijk besluit inzake de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van concessieovereenkomst, werd op 29 juni ll plotsklaps toch nog de finale versie gepubliceerd. De publicatie van het nieuwe KB in het Belgisch Staatsblad gebeurde echt wel last minute. Zonder de publicatie van voormeld KB kon echter de concessiewet van 17 juni 2016 niet in werking treden op 30 juni.

Wij kunnen dus nu met zekerheid bevestigen dat naast de nieuwe overheidsopdrachtenreglementering eveneens het wettelijk kader van de concessieovereenkomsten in werking is getreden.

Vanaf heden beschikken aanbestedende overheden eindelijk over een volwaardige concessiewetgeving, die zij kunnen aanwenden voor het verlenen van concessies. De wetgeving dient echter enkel te worden toegepast op concessieovereenkomsten met een waarde die gelijk is aan of hoger dan 5.255.000 euro excl. BTW.

Uitgebreidere informatie gewenst?

GD&A Advocaten is uiterst gespecialiseerd in alle facetten van het overheidsopdrachtenrecht en volgt de betrokken wijzigingen in het regelgevend kader op de voet. GD&A Advocaten biedt hierbij uiteenlopende opleidingen aan voor zowel aanbestedende overheden, ondernemingen als andere geïnteresseerden.

Auteur: Fabian Swennen, i.s.m. Gitte Laenen

Meer info?
Contacteer Gitte Laenen

Advocaat-Vennoot
t 015/40 49 40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be