Terugblik op de geslaagde studievoormiddag inzake knelpunten tijdens de uitvoering van overheidsopdrachten.

Terugblik op de geslaagde studievoormiddag inzake knelpunten tijdens de uitvoering van overheidsopdrachten.

 6 juli 2017

Op donderdag 22 juni hield GD&A Advocaten haar eerste studievoormiddag inzake knelpunten tijdens de uitvoering van overheidsopdrachten, in het mooie kantoorgebouw te Oevel.

“Jonkies” Roel Van Eetvelt en Matthias Vandyck evenals Gitte Laenen zetten hun beste beentjes voor om de 60-tal toehoorders de nodige tips bij te brengen. Tijdens de afsluitende broodjeslunch gaven de deelnemers aan tevreden te zijn.

GD&A Advocaten heeft de intentie om dergelijke studievoormiddag elk jaar te herhalen. Ideeën over interessante topics zijn welkom en kunnen steeds worden bezorgd aan Gitte Laenen (gitte.laenen@gdena-advocaten.be).

Roel Van Eetvelt

 

Matthias Vandyck

 

Gitte Laenen