Nieuwe algemene uitvoeringsregels enkel van toepassing op opdrachten bekendgemaakt vanaf 30 juni 2017?

Nieuwe algemene uitvoeringsregels enkel van toepassing op opdrachten bekendgemaakt vanaf 30 juni 2017?

28 juli 2017

Met het recente KB van 22 juni 2017 werden de algemene uitvoeringsregels inzake overheidsopdrachten gewijzigd.
Hoewel deze nieuwe regelgeving reeds in werking is sinds 30 juni 2017 bestaat er nog onzekerheid omtrent het toepassingsgebied in de tijd, en meer bepaald met betrekking tot opdrachten die op datum van de inwerkingtreding reeds lopende waren. De FOD Beleid en Ondersteuning heeft hieromtrent echter duidelijkheid gebracht.

De FOD heeft meer bepaald gesteld dat de nieuwe algemene uitvoeringsregels thans van toepassing zijn op opdrachten die werden of hadden moeten worden bekendgemaakt vanaf 30 juni 2017, alsook op opdrachten waarvoor geen voorafgaande bekendmaking verplicht is en waarbij na 30 juni 2017 werd uitgenodigd tot het indienen van een offerte.

De FOD verduidelijkt aldus de werking in de tijd van het nieuwe wijzigingsbesluit AUR duidelijk en bevestigt dat de nieuwe regelgeving zo kan worden geïnterpreteerd dat de gewijzigde uitvoeringsregels niet van toepassing zijn op lopende opdrachten.

Auteur: Eline Schroyens

Meer info?
Contacteer Gitte Laenen

Advocaat
t 015/40 49 40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be