Seminarie “Kostendelende vereniging in de publieke sector”

Seminarie “Kostendelende vereniging in de publieke sector”

8 augustus 2017

Dit seminarie is intussen op 5 oktober 2017 volzet maar er wordt een extra sessie voorzien op 19 oktober  2017. Schrijf snel in via studiedagen@gdena-advocaten.be.

De niet aflatende zoektocht naar efficiëntie- en schaalvoordelen dwingt lokalen besturen tot intense samenwerking met aanverwante organisaties in hun netwerk. Een adequate structurering is noodzakelijk om deze voordelen niet verloren te laten gaan door bijkomende btw-uitgaven.

De Wet van 26 mei 2016 voorziet met ingang van 1 juli 2016 in een nieuwe regeling voor kostendelende verenigingen. De figuur van de kostendelende vereniging is een interessant instrument om deze bijkomende btw-uitgaven te vermijden.

Daarom organiseren GD&A Advocaten en Q&A Advisors Public Sector een gezamenlijk seminarie op donderdag 5 oktober 2017 in het kantoor van GD&A Advocaten te Lokeren.

Tijdens dit seminarie zal Steven Michiels (GD&A Advocaten) in de eerste plaats kort ingaan op het btw-statuut van lokale besturen.

Vervolgens wordt uitgebreide toelichting gegeven bij het nieuwe artikel 44, §2bis WBTW en de Circulaire AAFisc Nr. 31/2016 (nr. E.T.127.540) d.d. 12.12.2016. Aansluitend wordt uiteengezet op welke wijze een kostendelende vereniging tussen lokale besturen concreet kan worden gerealiseerd en wordt de link gelegd naar de btw-eenheid en de praktijk van de “exclusieve dienstverlening”.

Marc Goossens (Q&A) gaat in op de boekhoudkundige aspecten van de kostendelende vereniging en de facturatieverplichtingen en licht enkele cijfervoorbeelden toe.

Voor wie

Het seminarie is vooral gericht op medewerkers van steden, gemeenten, OCMW's, zorgbedrijven, ziekenhuizen, politiezones, hulpverleningszones, kerkbesturen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, EVA-VZW's,...

Waar en wanneer

Donderdag 5 oktober 2017: intussen volzet
Donderdag 19 oktober 2017: extra sessie voorzien

Het seminarie start om 13u30 (onthaal vanaf 12:30u met broodjeslunch) en eindigt om 16:30u.

Kantoor GD&A Advocaten Lokeren
Stationsplein 10
9160 Lokeren

Inschrijven

Inschrijven kan per e-mail naar studiedagen@gdena-advocaten.be

Prijs

Deelname kost 90 EUR incl btw per persoon, te betalen bij ontvangst van de factuur. Bestelbon aub mailen naar studiedagen@gdena-advocaten.be

Meer info?

Contacteer Steven Michiels
Advocaat-Vennoot
t 015/40.49.40 of steven.michiels@gdena-advocaten.be