Advocatenkantoor GD&A renoveert tuin 'Huis Thuysbaert': Historisch karakter herwaarderen

Advocatenkantoor GD&A renoveert tuin 'Huis Thuysbaert': Historisch karakter herwaarderen

21 augustus 2017

Achter de gevel van Huis Thuysbaert op het Stationsplein wordt deze zomer met man en macht gewerkt om de prachtige tuin in ere te herstellen. "Over een jaar willen we deze locatie bij gelegenheid openstellen voor kunstexpo's", zegt Rik Deruytter van advocatenbureau GD&A.
Yannick De Spiegeleir

Opgetrokken aan het einde van de 19e eeuw ademt Huis Thuysbaert geschiedenis. Het pand werd gebouwd in opdracht van brouwer en handelaar Hector Thuysbaert. Tot de jaren '80 bleef het herenhuis in handen van zijn nazaten. In 1990 werd het aangekocht door de provincie Oost-Vlaanderen en beheerd door de stad Lokeren die het gebruikte als expositieruimte.

Renovatie tuin Huis Thuysbaert

 

Renovatie

Tot 2013, toen de provincie besliste om het gebouw af te stoten. Na enkele jaren van leegstand kocht advocatenbureau GD&A het gebouw eind 2015 over van de provincie en renoveerde het tot haar uitvalsbasis in Oost-Vlaanderen.

 Na een opfrissing van het pand, volgt deze zomer een historisch herstel van de tuin en bijhorende vijver die beschermd zijn als stadsgezicht. GD&A ging voor het ontwerp en de uitvoering in zee met de Lokerse landschapsarchitect Davy Van Laere en tuinaannemer Ackstra van Tom Van Acker. "Om mijn voorstel voor een herwaardering van het historisch karakter uit te tekenen, ben ik onder meer ten rade gegaan bij wijlen Frans Van Kerckhove en zijn echtgenote Cecile Blot die van 1993 tot 2012 de loft in Huis Thuysbaert betrokken als conciërges. Op hun verhalen en kennis is een groot deel van mijn onderzoek gebaseerd", zegt Van Laere. Ondanks het respect voor de historiek, wordt de heraangelegde tuin geen exacte kopie van het origineel. "Opnieuw een belle-époquetuin aanleggen met een overdaad aan decoratieve elementen zou, hoewel historisch correct, kunstmatig aandoen", verduidelijkt Van Laere.

Omvangrijke vijver

Blikvanger midden in de tuin is de omvangrijke vijver die momenteel volledig droog staat in functie van een grondige renovatie. "De waterpartij is het laagste punt in de hele stationsomgeving en fungeerde in het verleden als opvangbekken voor water uit de hele buurt. In het herstel voorzien we dat de vijver uit zijn oevers kan treden en zorgen we voor moerasvegetatie", aldus de landschapsarchitect.

Verblijfsruimte

"Ook de majestueuze bomen in de tuin, waarvan de oudste exemplaren al bijna anderhalve eeuw meegaan, krijgen een grondig onderhoud van een European Tree Worker (gespecialiseerde boomverzorgers, red.)." Achteraan de tuin komt een verblijfsruimte dat het advocatenbureau kan gebruiken voor een teamoverleg of voor bedrijfsevenementen. Ook het publiek zal op geregelde tijdstippen opnieuw kunnen genieten van de prachtige groene oase. "Vanaf het voorjaar van 2018, als de renovatie van de tuin afgerond is, willen we hier in samenwerking met kunstenaars op geregelde tijdstippen exposities organiseren", zegt Rik Deruytter van advocatenbureau GD&A.

Bron: HLN - 26/07/2017