Luchtvaartadvieskaart is geland en geeft nadere invulling aan adviesvereiste DG Luchtvaart

Luchtvaartadvieskaart is geland en geeft nadere invulling aan adviesvereiste DG Luchtvaart

10 oktober 2017

Op 6 oktober 2017 verscheen het Ministerieel besluit van 11 september 2017 tot bepaling van de drempels voor de verplichting inzake het luchtvaartadvies voor aanvragen van een omgevingsvergunning in het Belgisch Staatsblad.

Als het voorwerp van een omgevingsvergunningsaanvraag betrekking heeft op constructies die een hoogte van 60 meter boven het maaiveld overschrijden, moet overeenkomstig artikel 35, §16 van het Omgevingsvergunningsbesluit altijd het advies van het Directoraat-Generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit worden gevraagd.

In de definitief vastgestelde luchtvaartadvieskaart wordt thans per gemeente of gebied, de hoogte vastgesteld waarboven het advies van het Directoraat-Generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit eveneens verplicht moet worden ingewonnen.

In bepaalde gevallen, zoals in het gebied rond de luchthavens van Deurne, Oostende en Zaventem, is advies reeds vereist vanaf een hoogte van nul meter boven het maaiveld.

Het ministerieel besluit treedt in werking op 16 oktober 2017. Gemeenten kunnen er nu reeds op vrijwillige basis voor opteren advies te vragen aan het Directoraat-Generaal Luchtvaart van de FOD  Mobiliteit, zelfs indien ze pas op 1 januari 2018 overstappen op het stelsel van de omgevingsvergunning.

U kunt de vigerende Luchtvaartadvieskaart hier raadplegen.

Auteurs: Karin Lieckens i.s.m. Lennart Nijs

Meer info?

Contacteer Tom Swerts
Advocaat-Vennoot
t 015/40 49 40 of tom.swerts@gdena-advocaten.be

Contacteer Karin Lieckens
Advocaat
t 015/40 49 40 of karin.lieckens@gdena-advocaten.be