Opgelet! Nieuwe Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten vanaf 1 januari 2018.

Opgelet!
Nieuwe Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten vanaf 1 januari 2018.

27 december 2017

In de Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn een aantal drempelwaarden vastgesteld. Een overheidsopdracht waarvan het geraamde bedrag overeenstemt met het drempelbedrag of meer bedraagt moet verplicht Europees worden aanbesteed.

Deze drempelbedragen worden tweejaarlijks geactualiseerd, waardoor deze ook vanaf 1 januari 2018 in aangepaste vorm zullen moeten worden aangewend.

Voor verschillende soorten overheidsopdrachten en voor verschillende soorten aanbestedende diensten, zoals bijvoorbeeld voor lokale besturen, gelden specifieke drempelbedragen.

Let wel, deze bedragen zijn exclusief btw.

 

Sector

Opdracht

Drempel tot en met 31 december 2017

Drempel vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019

Klassieke sector

Werken

5.225.000 euro

5.548.000 euro

 

leveringen en diensten centrale overheden

135.000 euro

144.000 euro

 

leveringen en diensten decentrale overheden

209.000 euro

221.000 euro

Speciale sectoren én defensie- en veiligheid

Werken

5.225.000 euro

5.548.000 euro

 

Leveringen en diensten

418.000 euro

443.000 euro

Concessieovereenkomsten

(openbare) werken

5.225.000 euro

5.548.000 euro

 

dienstconcessies

5.225.000 euro

5.548.000 euro


Deze nieuwe drempels zijn lichtjes gestegen ten opzichte van de drempels 2016 - 2017 waardoor er minder opdrachten op Europees vlak zullen moeten worden aanbesteed.

Deze aangepaste bedragen zullen hun gelding vinden vanaf 1 januari 2018 en van toepassing blijven tot en met 31 december 2019.

Auteur: Tessa Jordens

Meer info?
Contacteer Gitte Laenen

Advocaat-vennoot
t 015/40 49 40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be