GD&A brengt U samen met zijn beste wensen in 2018 de “12 werven van Hercules”. Omdat Uw Gemeente belangrijk is!

GD&A brengt U samen met zijn beste wensen in 2018 de “12 werven van Hercules”. Omdat Uw Gemeente belangrijk is!

8 januari 2018

“The 21st century will be a century of cities”, aldus sprak Wellington Webb, de burgemeester van Denver, bij het begin van het nieuw millennium. Niet alleen in de Verenigde Staten maken lokale besturen de dienst uit. Dat zal ook in Vlaanderen en België niet anders zijn.

Lokale besturen staan de volgende jaren voor enorme uitdagingen en een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Niet handelen kan daarbij geen optie zijn.  Minstens zal het verkiezingsjaar 2018 het aanknopingspunt vormen om het debat over cruciale maatschappelijke thema's te voeren. Eens de verkiezingsuitslag de retoriek van de programma's en redevoeringen in zetels omgezet heeft zal er concreet werk van gemaakt moeten worden om de compromisteksten te vertalen in haalbare beleidsplannen voor de volgende legislatuur.

Het juridische paradigma zal in deze vertaling een cruciale factor uitmaken. Wet- en decreetgevers zaten immers zoals bekend niet stil om diverse regelgevingen in een, hier en daar al wel eens met een saus van kunst -en vliegwerk overgoten, nieuw jasje te steken.  Het Decreet Lokaal Bestuur, de omgevingsvergunning, de nieuwe wet op de overheidsopdrachten, het onteigeningsdecreet en de GDPR-regeling zijn hier maar enkele voorbeelden van.

Als partner en “trusted advisor” van lokale besturen wil GD&A hierin het voortouw nemen om de planningstreinen van Steden, Gemeenten en OCMW's, het beleid en hun administraties niet te laten ontsporen op de overweg van de razende stilstand waardoor onze instituties en samenleving meer en meer afgeremd worden.

Zowel in de aanloop naar de verkiezingen van oktober 2018 als erna houdt GD&A voor U prioritair de vinger aan de pols met betrekking tot volgende Herculiaanse thema's:

Reinventing government / politieke bestuurbaarheid

Datapolis / Innovatie

Financiën

Audit en Riskmanagement

Burgerparticipatie

Zorg / vergrijzing-vergroening

Huisvesting

Lokale economie

Personeel

Mobiliteit/Infra

Duurzaamheid

Veiligheid

Wij doopten het kind “De 12 werven van Hercules”, ons ten zeerste bewust van de enorme taak die de lokale besturen te wachten staat om hun juridisch bouwwerk van de juiste fundamenten te voorzien.

Een aantal parallelle acties moeten de sporen voor lokale machinisten vrij houden.

In eerste instantie houden wij U, net zoals in het verleden, via periodieke nieuwsbrieven op de hoogte van de juridische actualiteit in al deze beleidsdomeinen.

Via een tweemaandelijkse legal quick scan mailing worden de voornaamste aandachtspunten gebald voor het voetlicht gebracht.

Voor beleidsmakers en topambtenaren organiseert GD&A, samen met haar netwerk, in de eerste helft van 2018 gericht seminaries die de voorbereiding van beleidsplannen voor de volgende legislatuur moet stroomlijnen, de juridische pijnpunten moet blootleggen en de opportuniteiten moet duiden. 

In juni 2018 wordt door ons kantoor een samenvattend seminarie georganiseerd over de juridische actualia lokale besturen. Hierbij worden aanbevelingen geformuleerd en een stand van zaken gegeven omtrent de voornaamste legistieke evoluties en interpretaties zodat hiermee door de besturen aan de slag kan worden gegaan.

Samen met Hercules gaat GD&A ook in 2018 door de muur voor Uw Bestuur.

Auteurs: Cies Gysen, Steven Michiels en Jonas De Wit

Meer info?
Contacteer Cies Gysen
 
Advocaat - vennoot 
t 015/40 49 40 of cies.gysen@gdena-advocaten.be

Contacteer Steven Michiels
Advocaat - vennoot 
t 015/40 49 40 of steven.michiels@gdena-advocaten.be

Contacteer Jonas De Wit
Advocaat - Departementshoofd Global
t 015/40 49 40 of jonas.dewit@gdena-advocaten.be